Ouderen

Bijzondere Bijstand
Bijstand voor levensonderhoud stopt als je AOW gerechtigd wordt, maar Bijzondere Bijstand (BB) kent niet zo’n leeftijdsgrens. BB is er dus voor mensen van alle leeftijden.
Kosten komen voor BB in aanmerking als
1) het kosten zijn die niet zijn inbegrepen in de bijstandsnorm,
2) de kosten zijn noodzakelijk,
3) én er is geen voorliggende voorziening.
In ‘gewoon’ Nederlands: 1) het gaat om bijzondere kosten d.w.z. niet iedereen heeft zulke kosten
2) het is nodig om deze kosten te maken om te kunnen bestaan, en 3) er is geen andere instantie
die de kosten vergoedt. Als voorbeeld: een bril wordt in principe vergoed door de ziektekostenverzekeraar, maar als je vaker dan eens per 3 jaar nieuwe glazen of lenzen nodig hebt, kunnen deze (meer-)kosten waarschijnlijk via BB vergoed worden. Kosten die voor vergoeding via BB in aanmerking komen zijn zéér divers; zelfs kosten voor Viagra kunnen vergoed worden, maar dat geldt alleen voor diabetici.
Als je BB aanvraagt, geldt er een inkomens- en vermogenstoets. Als er teveel vermogen is, wordt de aanvraag afgewezen. Ook moet je van de laatste 3 maanden bankafschriften overleggen.
www.wpda.nl/zelf-doen/bijzondere-bijstand-aanvragen

Belastingaangifte
Het is zinvol om elk jaar te controleren of je geld terug kunt krijgen via de online Belastingaangifte. Het programma berekent aan het eind hoeveel je terugkrijgt of bij moet betalen. Uiteraard ga je de Belastingaangifte alleen verzenden als je geld terugkrijgt. Tenzij je verplicht bent door de Belastingdienst om elk jaar aangifte te doen.
Handig om te weten: als je geld terugkrijgt via de Belastingaangifte, gaan ze je Huurtoeslag ook opnieuw berekenen en dikwijls volgt dan een nabetaling van Huurtoeslag. www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/belastingaangifte

Kwijtschelding
Heeft u kwijtschelding aangevraagd? Het Noordelijk Belastingkantoor handelt aanvragen voor kwijtschelding af voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsomslagen.
https://www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding/hoe-werkt-het

Huurtoeslag
Heeft u misschien recht op Huurtoeslag? De Belastingdienst berekent over de eerste circa
€ 2.000 aan pensioen per jaar géén draagkracht. Wilt u een proefberekening maken? https://www.belastingdienst.nl /rekenhulpen/toeslagen

WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er voor de volgende voorzieningen:
– Woonvoorzieningen en woningaanpassingen (zoals aanpassing van uw woning, traplift, toilet- en douchehulpmiddelen)
– Hulp bij huishouding (voor als u niet alle huishoudelijke taken zelf kunt uitvoeren)
– Vervoersvoorzieningen (zoals taxivervoer, gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats)
www.tynaarlo.nl/wmo-voorzieningen
Ziektekosten
De ziektekostenverzekering vergoedt ziektekosten; meestal direct maar soms krijg je een nota die je zelf moet declareren. Vergeet niet om (een kopie van) deze nota’s op te sturen voor een vergoeding. Maar vaak vergoedt de verzekeraar slechts een gedeelte van de kosten. Het restbedrag dat niet vergoed wordt, kun je meestal noteren bij de Belastingaangifte. Bewaar dus alle nota’s die je niet vergoed hebt gekregen van de verzekeraar en neem die mee bij de jaarlijkse Belastingaangifte. Wat je vervolgens niet kunt noteren bij de Belastingaangifte, is misschien vergoeding via Bijzondere Bijstand mogelijk.
Let op: de eigen bijdrage kun je nergens declareren want het wordt nergens vergoed.

Dieet
Dieetkosten kunnen bij de Belastingaangifte genoteerd worden, maar als er meer aantoonbare kosten zijn dan het bedrag wat de Belastingdienst aangeeft in de toelichting, kunt u hiervoor Bijzondere Bijstand aanvragen.

Maaltijdvoorziening
Omdat een maaltijdvoorziening altijd duurder is dan zelf koken, kun je voor de meerkosten Bijzondere Bijstand aanvragen. Uiteraard geldt de voorwaarde dat je niet meer zelf kunt koken.

Kosten woonzorgcentrum
Wie niet meer zelfstandig kan wonen, maar nog te gezond is voor een verpleeghuis, kan in een woonzorgcentrum terecht. Daar zit vaak een kostenplaatje aan. De kosten verschillen per persoon en zijn vaak zeer divers. Daarom moet je uitzoeken waar je voor welke kosten terecht moet. Houd hierbij deze volgorde aan: kijk eerst of je vergoeding kunt krijgen via de verzekeraar, daarna of je het kwijt kunt bij de Belastingaangifte, vervolgens kijk je of er WMO vergoeding verstrekt kan worden en tot slot of er Bijzondere Bijstand mogelijk is.

DigiD
Om online Belastingaangifte te doen, heb je altijd een DigiD nodig. Dat geldt ook voor aanvragen voor Bijzondere Bijstand. Als je Belastingaangifte wilt doen of BB wilt aanvragen met hulp van de LT Hulpdienst, neem dan altijd je DigiD gegevens mee. Als je nog geen DigiD hebt, is er vast wel iemand in de buurt die je daarbij kan helpen.

LT Hulpdienst
Wie geen PC of laptop heeft of wie niet vaardig is met een computer, is aangewezen op mantelzorg (familie, vrienden, buren). Aarzel niet om hulp te vragen als je denkt dat je hulp nodig hebt.
Maar er zijn uiteraard ook mensen die geen (vaardige) mantelzorgers hebben. Zij kunnen terecht bij de Hulpdienst van Leefbaar Tynaarlo. Daar kun je met allerlei vragen aankloppen. Wij bieden ook hulp aan huis met een aanvraag voor Bijzondere Bijstand, online Belastingaangifte doen, kwijtschelding aanvragen, etc.

Hulp nodig? Bel naar
0592-542631

Wil je liever e-mailen?
hulpdienst@leefbaartynaarlo.nl
Geen computer? Schrijven kan ook:
LT Hulpdienst, Dingspil 2, 9481 GJ, Vries. Vermeld altijd een telefoonnummer als je een mail of brief stuurt zodat onze vrijwillig(st)er contact op kan nemen.

Deze folder is ook online te lezen op: www.leefbaartynaarlo.nl/hulpdienst/folder-AOW

Leefbaar Tynaarlo Hulpdienst, maart 2019

AOW en te weinig of GEEN PENSIOEN?
Het is lastig om de eindjes aan elkaar te knopen als je alleen maar AOW hebt en géén of een klein pensioen. Allerlei kosten (zoals ziektekosten, dieet, woonzorgcentrum) kunnen snel oplopen. Hierdoor is het soms erg moeilijk of zelfs onmogelijk om rond te komen. Als je wegwijs bent in het doolhof van allerlei regelingen helpt dat enorm.
Leefbaar Tynaarlo heeft een Hulpdienst opgezet om inwoners van onze gemeente daarbij te helpen. Te beginnen met informatie. Weetjes, wenken en tips om dat doolhof te trotseren, vind je in deze folder.
Bedenk vooral dat AOW eigenlijk hetzelfde is als ‘bijstand voor bejaarden’ want het is het sociaal minimum voor deze leeftijdscategorie. Er zijn ‘potjes’ die u misschien kunnen helpen.