F35 Straaljagers op Eelde. Vragen Leefbaartynaarlo!

Aan:    het college van de gemeente Tynaarlo

Kornoeljeplein 1

9481 AW Vries

Datum: 25-05-2024

Onderwerp: F-35

Geacht college,

Via diverse media bereikte ons het nieuws dat Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde (GAE) op dit moment nog de enige twee burgervliegvelden zijn die nog in beeld zijn bij het ministerie van Defensie voor de komst van F-35 straaljagers. Ongetwijfeld bent u hier ook van op de hoogte.

Om meerdere redenen maakt Leefbaar Tynaarlo zich grote zorgen over de eventuele komst van dit type straaljagers. Bekend is al dat het geluid van een F-35 in geen vergelijking staat met het geluid van een F16. Laat staan in vergelijking met de huidige les- en passagierstoestellen op GAE. Het geluid van een F-35 is vele malen luider. Daarnaast verbruikt dit type vliegtuig 60 procent meer brandstof dan de F-16.

Alle inwoners van onze gemeente zullen hier grote (geluids)hinder van ondervinden. Ook de vele natuurgebieden in onze regio zullen ongetwijfeld verstoord en ontregeld raken.

In onze ogen is de mogelijke komst van F-35 straaljagers naar Eelde een belasting die niet passend is bij de landelijke en groene gemeente die Tynaarlo is (en dient te blijven).

Om deze reden hebben wij dan ook een aantal vragen voor u:

  1. Allereerst zijn wij benieuwd naar uw reactie op de mogelijke komst van de F-35 straaljagers.

 

  1. Deelt u de mening van Leefbaar Tynaarlo dat dit heel onwenselijk zou zijn voor onze inwoners en voor onze leefomgeving?

 

  1. Daarnaast horen wij graag van u hoe de provincie Drenthe en het bestuur van GAE staan tegenover de mogelijke komst van de F-35 straaljagers? En,

 

  1. Hoe verhoudt de eventuele komst van deze straaljagers zich ten opzichte van de plannen van GAE, de commerciële luchtvaart en de lesvluchten? Is deze combinatie überhaupt wel mogelijk?

 

  1. Welke bezwaren, naast de hierboven reeds geschetste, ziet u nog meer?

Als u onze afkeuring deelt:

  1. Bent u dan ook bereid het signaal aan het ministerie van Defensie af te geven dat wat de gemeente Tynaarlo betreft de komst van de F-35 straaljagers wat niet gewenst is? En,

 

  1. Wilt u hierin dan ook gezamenlijk optrekken met andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld GAE en de provincie Drenthe?

 

  1. Zo ja, wanneer en op welke wijze gaat u dit kenbaar maken?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo;

Marcel Elzerman