Advies en Informatie

ADVIES & INFORMATIE VOOR IEDEREEN

    • Wilt u hulp bij uw belastingaangifte of het aanvragen van (bijzondere) bijstand?
    • Heeft u vragen over de toeslagen?
    • Of heeft u problemen met de uitkeringsinstantie of verhuurder?


Leefbaar Tynaarlo
heeft een eigen Hulpdienst waar u terecht kunt met allerlei vragen en problemen.


Behalve informatie en advies bieden wij ook hulp aan huis met een aanvraag voor Bijzondere Bijstand, online Belastingaangifte doen, kwijtschelding aanvragen, etc.

Onze hulp is gratis en voor iedereen. Aarzel niet als u denkt hulp nodig te hebben.

Hulp nodig?

Bel naar: 

0592-542631

Liever e-mailen?

Mail naar:                        hulpdienst@leefbaartynaarlo.nl


Geen computer?

Schrijven kan ook:

LT Hulpdienst,

Dingspil 2,

9481 GJ, Vries


Vermeld altijd een telefoonnummer als u een mail of brief stuurt zodat onze vrijwillig(st)er contact op kan nemen.Handige linkjes:Meedoenregelingen in Tynaarlo

Iedere gemeente heeft de vrijheid om zogenaamde ‘categoriale bijzondere bijstand’ te verlenen aan een bepaalde groep mensen waarbij de gemeente zelf de voorwaarden vaststelt.

Voor deze regelingen geldt doorgaans een inkomensgrens tot 120% bijstandsniveau.

De gemeente Tynaarlo heeft gekozen voor de volgende regelingen:

Voor meer informatie klik hier