Hulpdiensten

INFORMATIE & ADVIES VOOR IEDEREEN
Wilt u hulp bij uw belastingaangifte? Of het aanvragen van (bijzondere) bijstand? Heeft u vragen over de toeslagen? Of heeft u problemen met de uitkeringsinstantie of verhuurder? Leefbaar Tynaarlo heeft een eigen Hulpdienst waar u terecht kunt met allerlei vragen en problemen.

Behalve informatie en advies bieden wij ook hulp aan huis met een aanvraag voor Bijzondere Bijstand, online Belastingaangifte doen, kwijtschelding aanvragen, etc.

Hulp nodig? Bel naar
0592-542631

Liever e-mailen? hulpdienst@leefbaartynaarlo.nl
Geen computer? Schrijven kan ook:
LT Hulpdienst, Dingspil 2, 9481 GJ, Vries. Vermeld altijd een telefoonnummer als je een mail of brief stuurt zodat onze vrijwillig(st)er contact op kan nemen.

Onze hulp is gratis en voor iedereen. Aarzel niet als u denkt hulp nodig te hebben.

Handige folders met linkjes:
AOW en te weinig of geen pensioen [www.leefbaartynaarlo.nl/hulpdienst/folder-AOW]
Rechtenkaart bij werkloosheid en bijstand [www.leefbaartynaarlo.nl/hulpdienst/folder-rechtenkaart]
Informatie over huurtoeslag: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/Meedoenregelingen in Tynaarlo

Iedere gemeente heeft de vrijheid om zogenaamde ‘categoriale bijzondere bijstand’ te verlenen aan een bepaalde groep mensen waarbij de gemeente zelf de voorwaarden vaststelt. Voor deze regelingen geldt doorgaans een inkomensgrens tot 120% bijstandsniveau.

De gemeente Tynaarlo heeft gekozen voor de volgende regelingen:
– Individuele inkomenstoeslag
– Individuele studietoeslag
– Meedoenpremie voor schoolgaande kinderen
– PC-project
– Witgoedregeling
– Meedoen voor mensen in een reïntegratietraject
– Collectieve zorgverzekering

Voor meer informatie klik hier