Hoe kunt u ons steunen?

Leefbaar Tynaarlo zet zich in voor een deugdzaam, democratisch en transparant bestuur in onze gemeente. Onze vereniging bestaat uit een aantal zeer gedreven actieve leden, die zich hiervoor, geheel op vrijwillige basis, met hart en ziel inzetten. Wellicht wilt u ons uw steun geven, zodat wij ons werk in het belang van de gemeenschap, dus ook in uw belang, kunnen voortzetten. Hier geven wij aan hoe u ons kunt ondersteunen:

  1. Politieke betrokkenheid: Laat van u horen!

In de eerste plaats kunt u ons (moreel) ondersteunen door uw politiek bewustzijn te ontplooien. Leefbaar Tynaarlo, als voorvechter van een democratisch bestuur, ziet graag politiek bewuste en betrokken burgers. Laat uw stem horen! Neem contact op met ons om uw mening te uiten.

  1. Stemmen: U bepaalt!

Schenk ons uw vertrouwen op de verkiezingsdag. Uw stem geeft ons de mogelijkheid om in de raad nog meer voor de bevolking, dus voor u, voor elkaar te krijgen.

Uw stem telt! Dat werd duidelijk in maart 2018, toen Leefbaar Tynaarlo de grootste partij werd en wij het College konden gaan vormen. Voor het eerst moest de gevestigde orde plaats maken voor ons en kunnen wij nu werken aan een ander, groener en socialer  beleid in onze gemeente!

  1. Lidmaatschap: Hoe groter we zijn, des te sterker we staan!

Uiteraard is Leefbaar Tynaarlo constant op zoek naar nieuwe leden. Bent u het met ons eens dat er nog veel te verbeteren valt in Tynaarlo? Wilt u ons steunen en een frisse nieuwe wind laten waaien door Tynaarlo?  Deelt u de mening dat ouderen niet vergeten moeten worden, dat van de kennis van de jongere generatie in combinatie met de wijsheid van de ouderen gebruik moet worden gemaakt? Vindt u ook dat er te veel dat over de minima heen wordt gewalst? Meldt u zich dan nu aan!

U kunt samen met ons werken aan de opbouw van een deugdzaam, democratisch en transparant bestuur door u aan te melden als (actief) lid van onze vereniging. Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat: Dingspil 2, 9481 GJ Vries (klik op CONTACT) Of print het aanmeldingsformulier en stuur het ingevuld en ondertekend op. De jaarcontributie bedraagt € 30,-

Wilt u als (kandidaat) lid eens een fractiebijeenkomst bijwonen? Neemt u dan contact op met de fractievoorzitter;  Annemarie Machielsen: 06-37609582  of klik op RAADSLEDEN voor contactgegevens.

Download hier het Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor leden en donateurs. S.v.p. uitprinten, invullen en voorzien van uw handtekening naar het secretariaat opsturen. Het bestuur van Leefbaar Tynaarlo zal daarna contact met u opnemen.

  1. Donatie

Geregistreerd donateur

Het kan zijn dat u wel (al dan niet actief) bij Leefbaar Tynaarlo betrokken wilt zijn, maar dat u geen lid wilt of kunt worden. In dat geval kunt u zich aanmelden als geregistreerd donateur (vanaf € 25,- per jaar). U ontvangt dan de publicaties van de vereniging en u wordt ook uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering en voor overige partij-activiteiten. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat (of print het aanmeldingsformulier – zie onder AANMELDINGSFORMULIER hierboven – en stuur het ingevuld en ondertekend op).

Overige donateurs – Nieuwsbrief

Leden en (geregistreerd) donateurs, voor zover “online”, ontvangen per e-mail de maandelijkse Nieuwsbrief. U heeft geen e-mail en bent toch geïnteresseerd in de Nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met het bestuur (zie CONTACT gegevens) om de mogelijkheden te bespreken.

Ook alle andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de e-mail Nieuwsbrief. Reeds voor een donatie van € 7,50 ontvangt u voor het lopende jaar de Nieuwsbrief van Leefbaar Tynaarlo. Zo krijgt u een rijkgeschakeerd beeld aan informatie over zaken die spelen binnen Tynaarlo en het openbaar bestuur in het algemeen; veelal achtergrondinformatie die u doorgaans niet in de dagbladen kunt lezen. Met uw donatie steunt u bovendien Leefbaar Tynaarlo in diens volk vertegenwoordigende werk.

Overige donaties

Wilt u niet als donateur geregistreerd worden maar gewoon zonder plichtplegingen een donatie geven? U kunt natuurlijk altijd – zonder verdere formaliteiten – een incidentele schenking doen. Deze kunt u storten op rekeningnummer NL26INGB0004950335 (of neem contact op met de penningmeester: Tinneke Schat). Alle bijdragen zijn van harte welkom.

Wij hopen u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de mogelijkheden die u heeft om ons uw goedkeuring te doen blijken. Samen met u kunnen wij ons inzetten voor het algemeen belang, het belang van de burgers van Tynaarlo, uw belang.