Behoud Graf vinder Meisje van Yde

omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Aan: het college van de gemeente Tynaarlo Van: fractie Leefbaar Tynaarlo Kornoeljeplein 1

9481 AW Vries

Datum: 12 januari 2021

Onderwerp: vervolgvraag inzake Graf vinders Meisje van Yde

 

Geacht college,

 

In navolging van onze vragen uit 2021 zitten we nog steeds met de problematiek rondom de grafrechten van de vinders van het Meisje van Yde. Het lijkt erop dat u niet bereid bent de impasse te doorbreken ten aanzien van deze twee graven.

Inmiddels heeft u ook een verzoek van mevrouw H.K. Geerts-Kempinga,kleindochter van Hendrik Barkhof, mede vinder van ‘het Meisje van Yde’, ontvangen. Van de inhoud van die ‘noodkreet’ zijn wij erg geschrokken. Temeer als wij zien dat wij als gemeente zelfs een prachtig en bijzonder goed onderhouden graf vernietigen omwille van het feit dat wij niet in staat zijn op een menselijke wijze hiermee om te gaan. Mevrouw Geerts heeft niet eens de mogelijkheid gekregen als kleindochter om de rechten te verwerven.

Wij hebben dan ook nadrukkelijk het volgende verzoek aan u.

Wij verzoeken u dringend om met een acceptabele oplossing te komen voor het behoud van deze twee graven voor het nageslacht en historisch beeld in onze gemeente. Dat er aandacht is voor de vinders in het Drentsch Museum waar het meisje ligt, prima, maar we zien deze graven graag voor Tynaarlo behouden.

Ik zie graag per ommegaande van u een reactie of u daartoe bereid bent of niet, zodat wij indien nodig in deze raadsperiode nog een Motie hiervoor kunnen indienen.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo

John Franke