Omgevingsvisie door! (Nov 2023)

De werkgroep omgevingsvisie, de ambtenaren en onze inwoners uit de gehele gemeente hebben kunnen vaststellen dat hun werk afgelopen dinsdag de kroon op hun werk heeft gekregen. Succes vervangt dus alle argumenten in deze. De Raad heeft in meerderheid er een klap op gegeven. Per 1 januari 2024 staan we dus klaar, mocht dan deze nieuwe omgevingsvisie bestaand beleid worden. Den Haag blijkt dus minder snel te zijn als de gemeente Tynaarlo. Wethouder Vellinga van Leefbaar Tynaarlo kan dus weer een zwaar dossier afvinken. Het was nog even spannend gezien de vele amendementen. Die werden keurig gepareerd en lieten gelukkig het geleverde product in tact. In die zelfde vergadering kreeg de wethouder de handen op elkaar voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmings-plan Zuidlaren-Laarhove. De aankomende 6 weken kunnen direct betrokkenen er nog iets van vinden middels het indienen van zienswijzen. Daarna komt het weer naar de Raad die wel dan niet akkoord kan gaan met het definitief vaststellen van het bestemmingsplan medio 2024. Vooruitzien is en blijft moeilijk, vooral wanneer het de toekomst betreft. 28 november komt nog de Woonvisie aan de orde en op aandringen van Leefbaar Tynaarlo de actieagenda Vries met de bedoeling nu eens eindelijk een en ander, na 25 jaar stilstand, in beweging te krijgen. We zijn benieuwd wat ons dit gaat opleveren. Samengevat, een productief avondje Raad. Mag ook wel eens gezegd worden.