Oprichting Drents Gasberaad 3 april Sprookjeshof Zuidlaren

UITNODIGING AARDBEVINGSCAFE
Woensdag 3 april 2019  aanvang 19.30 uur

Oprichting Drents Gasberaad een feit!

Op woensdagavond 3 april 2019 vind het, eerder vanwege de aanslag in Utrecht afgelaste, AARDBEVINGSCAFE voor inwoners van de Provincie Drenthe plaats in Het Sprookjeshof te Zuidlaren.

Dit aardbevingscafé organiseert Leefbaar Tynaarlo naar aanleiding van de uitlatingen welke de Commissaris van de Koning van Drenthe Jetta Klijnsma in het tvprogramma Jinek en Pauw, onlangs aan tafel te Loppersum deed.

Door de uitspraken dat het in Drenthe maar slechts om “kleine gasveldjes” gaat en daarmee grote aardbevingsrisico’s bagatelliserend, is zeer veel onrust ontstaan in Drenthe.

Dat de Provincie de laatste dagen weer met allerlei nieuws komt over mogelijke afspraken en regelingen voor Drenthe maakt de mensen nog alerter dan ze al zijn, in plaats van dat het de mensen gerust stelt. De inwoners van Drenthe die te maken hebben met gaswinning en aardbevingsrisico willen inspraak en zekerheid.

Met de oprichting van het Drents Gasberaad  willen we met de minister, de NAM en andere betrokken partijen om tafel. Het wordt tijd om harde afspraken te maken.

GASTSPREKERS
Als gastsprekers zijn maandagavond aanwezig Annemarie Heite, actief binnen het dossier aardbevingen en  ervaringsdeskundige,  Ko Vester, prominent oud Statenlid en, Hiltjo Zwarberg, een van de meest gedupeerde mensen in het aardbevingsgebied Groningen.

OPRICHTING DRENTS GASBERAAD 

In 2018 was Leefbaar Tynaarlo al voornemens een Drents Gasberaad op te richten. toen gelijktijdig ook andere initiatieven ontstonden hebben wij destijds besloten die initiatieven voorrang te geven. Nu echter gebleken is dat die initiatieven niet echt van de grond zijn gekomen, en er toch een enorm belang is bij het bundelen van kennis en invloed om Drenthe te behoeden voor dezelfde ellende in Groningen, zijn de uitspraken van de CDK Jetta Klijnsma aanleiding nu wel door te pakken. De burger in Drenthe heeft recht op een harde aanpak richting de NAM en andere partijen die aardbevingen veroorzaken. Dat lukt alleen als we gaan groeperen.

Het op te richten Drents gasberaad zal zich tot doel stellen gedupeerden en organisaties bijeen te brengen en te vertegenwoordigen richting politiek en de mijnbouwbedrijven welke bodembeweging veroorzaken

Verder zal het  Drents gasberaad optreden als kenniscentrum en communicatie rotonde tussen  reeds bestaande of nog op te richten belangengroeperingen. Hierbij willen wij deze groeperingen dan ook  expliciet uitnodigen zich vooral te melden aangezien het  mogelijk is dat zich daar experts bevinden welke zitting zouden willen nemen in het beraad.

Inmiddels heeft Leefbaar Tynaarlo een aantal onafhankelijke mensen gevonden die zitting gaan nemen in het bestuur van de Stichting Drents Gasberaad.

Woensdag kunt u met deze mensen kennismaken, zal het Drents Gasberaad een feit zijn en kunt vragen stellen.

WIJ HETEN U WELKOM OP WOENSDAG 3 APRIL 2019
Brasserie ‘t Hof van Zuidlaren, ook bekent als Het Sprookjeshof.

Zaal is open om 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur.