Woningbouw in Vries weer een stapje verder!

Tijdens de raadsvergadering van 1 december 2020 lagen de bouwplannen voor de nieuw te bouwen wijk Vries-Zuid klaar voor bespreking. Leefbaar Tynaarlo, CDA, Groen Links, Christen Unie en PvdA gaven onomwonden aan blij te zijn met het plan. Zij wilden graag zo snel mogelijk de schop de grond in en aan de slag.

Echter, de VVD trok alle registers los om het plan te laten struikelen of in ieder geval de besluitvorming te vertragen. Alles om deze coalitie geen enkel succes te bezorgen. Het lijkt er sterk op dat de frustratie dat zij geen deel uitmaken van onze coalitie en er dus géén VVD-beleid wordt gevolgd hen verleidt om de slechtste kant van zichzelf te laten zien.  Elke oprecht gestelde vraag van welke partij dan ook werd aangegrepen als haakje om zand in de machine te gooien. De fractievoorzitter van de VVD was doorlopend in beeld met zijn interrupties, vragen, uiten van verbazing, voorstellen om te schorsen of te verdagen. Deze tenenkrommende manieren om een gezonde politieke discussie te saboteren, zal menig belangstellende burger hoofdpijn bezorgen. Dan de computer maar uit en iets leuks volgen op tv, zal menigeen gedacht hebben.

Het woningbouwplan is gemaakt om verschillende doelgroepen (starters, ouderen, gezinnen) een plekje onder de zon te gunnen in ons mooie Vries. Een groene wijk met woningen die voldoen aan de nieuwste en beste energiebepalingen, waar geen aardgas aansluitingen meer worden aangelegd en die we op klimaatvriendelijke manier inrichten.

Een wijk die slechts in beperkte mate grote vrije kavels zal hebben, maar dus ook kansen biedt voor starters op de woningmarkt. Dat betekent dat we als gemeente geen winst gaan maken op de grondverkoop. Dat was tegen het zere been van de VVD. Die kiest juist voor de insteek dat we als gemeente moeten verdienen aan de bouw. Huizen mogen wat kosten en alleen mensen die dat kunnen betalen kunnen een huis verwerven.

De PvdA was wel enthousiast over het laag houden van de prijzen en begon over premie A koopwoningen. Als gemeente hebben we uiteraard geen geld om mensen te subsidiëren om een huis te kopen (zoals dat ooit eens was), zeker niet nadat pasgeleden de verhoging van de ozb eenmalig is gemaakt. Echter, het idee om een anti-speculatie-beding in te voeren bij de verkoop van de goedkopere huizen spreekt ons zeker aan. Dan blijven de huizen beschikbaar voor mensen met een iets kleinere portemonnee.

Ook 2 insprekers lieten weten het gehele plan niet te zien zitten. Men verkondigde dat aanwonenden niet zouden zijn gehoord. Het plan dient dus niet te worden vastgesteld. Toch is er een uitgebreid participatietraject geweest, waar heel uitgebreid is gesproken met iedereen die mee wilde praten. Toen het participatietraject al was afgerond is er nog een extra avond geweest waar de hele raad bij was en iedereen nogmaals het woord kon voeren. Tja, en dan blijkt dat als je gewoon niet wil dat er gebouwd gaat worden naast jouw kavel, ook participatie niet helpt om het plan te omarmen. Dat is zuur voor alle betrokkenen. Dat betekent ook dat we nog eens goed moeten kijken naar de manier waarop wij participatie inzetten.

En toch sluiten we positief af. De wethouders gaan nog een aantal vragen schriftelijk beantwoorden. Op 15 december zal de raad in meerderheid een besluit moeten nemen. Wij zijn er klaar voor. Schop in de grond dus in 2021! Een mooie ontwikkeling voor Vries, waar veel mensen een kans gaan krijgen!