Albert Heijn Hendrikse maant College tot tekenen overeenkomst

Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 09:13

Onderwerp: tijdelijke Albert Heijn

Geachte leden van de raad,

Natuurlijk heeft u kennisgenomen van het vonnis van de kort gedingrechter, een

vonnis met heldere taal waardoor ik mij eindelijk gehoord en begrepen voelde. Ik ben heel blij met de uitspraak voor mijn medewerkers, klanten en voor heel Zuidlaren. Ik

wil nu snel de tijdelijke winkel realiseren en mij daarnaast vol inzetten voor een

goede definitieve herontwikkeling van het PBH-terrein. Het bericht van Leefbaar

Tynaarlo in de Oostermoer van afgelopen woensdag was mij dan ook uit het hart

gegrepen.

Ik hoop dat de raad het college houdt aan zijn belofte de uitspraak van de rechter na

te leven. Sindsdien zijn er al weer twee weken voorbij, terwijl het helder is wat de

gemeente moet doen. De gemeente doet alleen niets en houdt mij opnieuw aan het

lijntje. En dat terwijl het college in de procedure heeft beloofd dat het vonnis zou

worden nageleefd. Dat is ook waar de rechter vanuit is gegaan, van een betrouwbare overheid. En daarom heeft de rechter geen dwangsommen verbonden aan de

nakoming van het vonnis. Achteraf bezien had de rechter dat beter wel kunnen doen, dan waren we nu misschien verder geweest.

Al zo lang krijg ik dagelijks vragen in de winkel waarom de nieuwe tijdelijke winkel

nog niet open is en ik kan het niet uitleggen. Als de tijdelijke winkel nu gevoelig zou

liggen bij de bevolking en de ondernemers, dan zou dat anders liggen, maar dat is

niet zo: de mensen en ondernemers van Zuidlaren willen de tijdelijke winkel, net als

een meerderheid van de raad. Alleen een enkele wethouder en vermoedelijk enkele

ambtenaren zijn tegen, maar wat er dan echt concreet mis gaat als de tijdelijke

winkel er komt, kunnen ze niet uitleggen. Van een kloof tussen politiek en de burgers gesproken…

Kortom, ik hoop dat u als raad het college aan zijn woord houdt en dat de gemeente

alle medewerking verleent aan de tijdelijke supermarkt.

Vriendelijke groet,

Hans Hendrikse