Tijd voor een bericht van Leefbaar Tynaarlo

De coalitie met Leefbaar Tynaarlo is nu 9 maanden onderweg. Tijd voor een terugkoppeling.

Voorheen lieten we vaak van ons horen, maar na de verkiezingen hebben we eerst geïnvesteerd in het bouwen van een sterke coalitie met 5 partijen (15 zetels), waarbij we met respect voor elkaars verschillende invalshoeken nu samenwerken als een goed geoliede machine. Dat is soms een uitdaging en ik merk dat ik vaak buiten het zicht van de media werk aan verbinding tussen de partijen en gericht ben op een goed resultaat voor onze coalitie en voor onze inwoners.

We hebben als coalitie enkele lastige dossiers geërfd van het vorige college onder leiding van de VVD. Denk aan het centrumplan Zuidlaren waar het PBH-terrein een onderdeel van is. Denk aan Vries-Zuid, transferium, TerBorch en op de valreep de fietssnelweg van de provincie.

Allemaal dossiers met een verleden.

Zo heeft Vries-Zuid een vertraging opgelopen dankzij het handelen van het vorige college. Ondanks dat in 2017 groen licht was gegeven en begin 2018 het marktonderzoek woningbouw was verschenen, heeft het oude college dit in een diepe la laten verdwijnen en heeft nagelaten om in februari 2018 gelden aan te vragen voor het maken van een startnotitie. Intern is daar steeds op aangedrongen maar dit is niet gehonoreerd. Dit heeft gezorgd voor een jaar vertraging. De nieuwe coalitie heeft ervoor gezorgd dat er nu een startnotitie komt en dat het proces van planvorming gestart is. Het kan de belangstellenden niet snel genoeg gaan. Dat begrijpen we na zoveel jaren wachten, maar dit pakken we wel aan zoals wij dit voor ogen hebben: sámen met de inwoners en belanghebbenden. Een goed proces vooraf, voorkomt gedoe achteraf. We hopen dat dit leidt tot concrete bouwactiviteiten uiterlijk in 2020.

Zo erfden wij ook het dossier Zuidlaren met de PBH en Appie Heijn. Het was het oude college dat problemen maakte met Appie Heijn, de projectontwikkelaar en plotsklaps met de dagdroom kwam van 3 mega supers en een parkeerkelder. Alles moest daar voor wijken. Een voorlopige vergunning, aangeboden aan Appie Heijn voor een tijdelijke noodwinkel, werd gedwarsboomd. Ook Appie Heijn was besluiteloos. Het nieuwe college nam de dossiers over en had zich in eerste instantie te houden wat het vorige college had bekokstoofd. Niet te begrijpen voor sommigen. Maar heeft te maken met een betrouwbare overheid en juridische zaken.

Voor onze fractie was het knap ongemakkelijk dat onze eigen wethouder vasthield aan de ingeslagen koers van het oude college en er niet met Appie Heijn uit kon komen. De rechter moest er uiteindelijk aan te pas komen om de gemeente te dwingen mee te werken. De fractie is blij met de uitspraak en hoopt dat dit ruimte geeft om nu snel een noodwinkel voor AH te realiseren en ondertussen voortvarend aan de slag te gaan met het centrumplan Zuidlaren.

Wij dromen alvast van het herstellen van de historische fout op de PBH-terrein, namelijk de Traverse. Wij willen dat deze weer herplant wordt, zodat je wandelend door het groen langs het Laarwoud en het Tusschenwater en terug naar de Brink kunt. Er moet goed gekeken worden naar de plaatsing van supermarkten en naar de detailhandel. Het parkeerprobleem moet worden aangepakt. De Stationsweg zou ontlast moeten worden door een ringweg, waar het doorgaande verkeer gescheiden wordt van winkelend en recreërend publiek. We willen graag een zorgcentrum op het PBH-terrein, gecombineerd met prachtig natuurlijk wonen. De huidige vigerende kadernota voorziet hierin. Zelfs de mogelijkheid voor beperkte detailhandel.

De coalitie heeft de lat zeer hoog gelegd als het gaat om inspraak. Mooi woord daarvoor is Participatie. Dat betekent dat onze inwoners een stevige vinger in de pap zullen krijgen en serieus meepraten. Het lijkt dat daarmee verschillende dossiers worden vertraagd, maar de winst zit hem in het gegeven dat er uiteindelijk minder tijd wordt verloren door bezwaarprocedures richting rechter.

We horen soms wat gemopper om ons heen. Dat begrijpen we, want we hebben ons meer op de achtergrond dan op de voorgrond bewogen. Wat we al wel hebben bereikt, is dat we al enige tijd bezig zijn met een jongerenraad en dat de verwaarloosde contacten met ondernemers voortvarend zijn opgepakt. Ook worden de eerste bezoeken afgelegd aan de 18 dorpen en worden problemen daadwerkelijk opgepakt. Zowel de coalitie als college zijn zichtbaar. Leefbaar Tynaarlo, die vaak de rol heeft van waakhond, poldert achter de coulissen alsof ze het altijd al gedaan hebben. Dat lijkt onzichtbaar, maar de resultaten zullen juist na inspraak van inwoners, achter de coulissen moeten worden gekneed tot hapklare voorstellen die in de raad snel een besluit kunnen krijgen.

Zo even een terugkoppeling en hopelijk wordt een en ander nu wat duidelijker waarom zaken lopen zoals ze lopen. Wij zijn blij dat we eindelijk verantwoordelijkheid kunnen dragen en onderdeel zijn van deze coalitie. We zijn optimistisch, de basis is gelegd en we zetten de schouders eronder. Laten we dat sámen doen.

Casper Kloos.