Brandbrief en Hartekreet

Aan het college van B&W
Kornoeljeplein 1 te Vries

19 december 2022,
Betreft: brandbrief

Geacht college,
Dit schrijven heeft de kenmerken van een brandbrief, maar is in feite een hartenkreet. Dit schrijven is beslist niet verwijtend bedoeld in uw richting, maar is wel een kritische noot in dit heftige tijdsgewricht. Het betreft een uitermate grote zorg en ik doe namens onze fractie een beroep op u.
Er zijn van die momenten dat je als volksvertegenwoordiger wordt opgezadeld met een “unheimisch”gevoel. Dit gevoel wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen die wij signaleren binnen Tynaarlo. We zien dat steeds meer kleine zelfstandigen de deuren moeten sluiten, omdat het water hen aan de lippen staat. Eerst hebben ondernemers twee jaren te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis, waarbij zij gedwongen werden de deuren te sluiten. Het eventuele “vet op de botten” is wel weg. Nu moeten de steungelden aan het Rijk worden terugbetaald en rijzen de energiekosten de pan uit. In veel gevallen worden de huren ook nog verhoogd. Vooral de stijging van de energieprijzen zorgen vaak voor de genadeklap. We horen ondernemers zeggen, dat het open houden van de winkel geld kost in plaats van geld opbrengt.
In de omgevingsvisie schrijven we over het tegengaan van verschraling van het voorzieningenniveau en willen we zowel publieke als commerciële voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden, zeker in de drie grotere kernen. Het versterken van de sociale cohesie hangt samen met het voorzieningenniveau. Maar als allerlei ondernemers de deuren sluiten, is straks het versterken van de sociale cohesie uit de omgevingsvisie gebaseerd op gebakken lucht. Hoe zullen onze dorpen eruit
gaan zien als straks bijna alle winkels verdwenen zijn? Wie ondersteunen straks nog alle clubs en verenigingen. Hoe houden we de dorpen levendig?
Achter menig winkeldeur kampt men met grote zorgen. Wat kunt u doen om het tij te keren? Zijn er mogelijkheden om onze ondernemers te ondersteunen, zeker de kleine die geen grote keten achter zich hebben staan? Een directe oplossing heb ik niet, maar we doen een beroep op uw creativiteit om dit tij te keren en daarmee de leefbaarheid in onze dorpen te behouden. Voor ons gevoel staat de leefbaarheid op het spel en ja, dat voelt “unheimisch”. Er wordt een prachtig stukje werk geleverd met de omgevingsvisie. Kunt u voorkomen dat alles straks achterhaald blijkt door de realiteit?
We wensen u wijsheid en creativiteit. We vernemen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo