Brug over Oostermoerse Vaart (09-02-2023)

Vries, 9 februari 2023

Onderwerp: Brug over Oostermoerse Vaart

Geacht college,

De afgelopen week bereikten ons enige zorgelijke berichten van omwonenden langs de Hunzeweg in De Groeve m.b.t. de verkeerssituatie bij de brug over De Oostermoerse Vaart.

Wetende dat dit met name de provincie betreft lijkt het ons toch belangrijk om u als college hiervan op de hoogte te stellen en u wellicht vanuit uw rol hierover met de provincie in gesprek kunt gaan.

Ondanks reeds genomen maatregelingen is de verkeerssituatie nog steeds onveilig blijkt uit gesprekken die er zijn gevoerd met omwonenden waarvan  we een aantal zullen benoemen:

 • Door rood rijden
 • (veel) te hard rijden
 • Zeer harde muziek in de auto, met name ’s avonds laat, als men wacht voor het stoplicht
 • Veel meer vrachtverkeer
 • Hachelijke situaties in de weekenden wanneer het Chinees restaurant is geopend bij het op- en afrijden van de parkeerplaats al daar
 • Toename van verkeer, mede veroorzaakt door de afgesloten weg De Dijk in Zuidlaarderveen, waardoor men ook gebruik moet maken van de Hunzeweg om richting Zuidlaren te kunnen.

In een brief van de provincie, samen met de aannemer Oosterhof Homan, van 19 december 2022, geeft de provincie een update m.b.t. de voortgang. Deze brief neemt de onrust niet weg, aangezien er geen duidelijkheid kan worden gegeven wanneer de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Voor de omwonenden en de inwoners van Zuidlaarderveen lijkt de situatie volledig stil te liggen en is er geen perspectief op een betere situatie.

Wij hebben dan ook een aantal vragen aan u die u wellicht zelf kunt beantwoorden of eventueel kunt bespreken met de provincie:

 1. Zijn er nog meer mogelijkheden om de snelheid ter hoogte van de brug te beperken, bijv. om de maximum snelheid van 30 km reeds in te voeren bij binnenkomst van De Groeve i.p.v. kort voor het bereiken van de brug?
 2. Is fysieke controle door handhaving of politie wellicht een optie op drukke tijden?
 3. Hoe staat het met de veiligheid van de brug. Nu wordt er al maanden over hetzelfde deel van de brug gereden. De hoeveelheid verkeer is toegenomen en wat zorgen baart is ook het zware verkeer wat steeds meer van deze route gebruik maakt. Is steeds over hetzelfde deel van de brug rijden wel de beste oplossing?
 4. Is er inmiddels enig inzicht hoe lang het nog gaat duren voordat de werkzaamheden kunnen worden opgepakt, dan wel worden afgerond?
 5. Samenhangend met het probleem van toename van het verkeer, hoe lang is de verbindingsweg vanuit Zuidlaarderveen richting Zuidlaren (De Dijk) nog geheel afgesloten. Dit geeft zowel een toename van het verkeer over de brug als vele extra kilometer(en tijd) voor inwoners van Zuidlaarderveen (zeker voor schoolgaande jonge kinderen die nu behoorlijk om moeten fietsen)?

W hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd over de zorgen die omwonenden hebben geuit en waar wij als fractie ons bij aansluiten.

We zien uw reactie dan ook gaarne tegemoet.

Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo

Roelof Rutgers