Buslijn 109 Donderen

Vries, 16-02-2023

Onderwerp: Buslijn 109 Donderen

Zoals u weet is de voormalige buslijn 86 (onder andere de dorpen Donderen en Bunne
doorkruisend) al enige tijd niet meer in dienst. Gedurende de coronapandemie reed hij
tijdelijk niet en sinds 2022 is deze lijn in haar geheel geschrapt uit de dienstregeling. In mei 2021 zijn hier ook al schriftelijke over vragen gesteld.

De redenering vanuit het OV-bureau voor het laten vervallen van de buslijn was dat
onrendabele lijnen geschrapt moesten worden. Het vorige college heeft aangegeven dat
een zogenaamde HUB-taxi een geschikt alternatief voor de dorpen Donderen en Bunne
zou zijn. Deze zou je van huis naar een dichtstbijzijnde grote bushalte kunnen brengen zo
was het verhaal.

1. Onze vraag is of hier ook gebruik van gemaakt wordt, zo ja hoe vaak? En of u van mening bent dat dit nog steeds een goed alternatief is?

Hiermee ook op het feit dat deze HUB-taxi voor de studerende jeugd geen optie is
aangezien ze hierbij geen gebruik kunnen maken van hun gratis OV studentenreisproduct.
Sinds 12 december 2021 echter rijdt buslijn 109 tussen Assen en Groningen (Zernike).
Binnen de gemeente Tynaarlo stopt deze in Vries en Bunne (aan de Bunnerveenseweg).
Echter niet in Donderen.

2. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is om buslijn 109 net als in Bunne ook te laten stoppen in Donderen?

Mogelijk zou de hoek Noordenveldseweg/Oosterstraat of Norgerweg hier een geschikte
plek voor zijn.

In het dorp Donderen en de nieuwbouwwijk Meulenkampsweg (e.o) zit veel toekomstig
studerende jeugd. De verwachting is dan ook dat de vraag naar een directe busverbinding richting Groningen en/of Assen toe zal nemen. Sinds 9 mei 2022 is lijn 109 uitgebreid naar een halfuurdienst in de spits en elk uur in de daluren. Dit omdat het gebruik is toegenomen en zelfs hoger ligt dan voor de coronapandemie. Dit geeft dus aan dat buslijn 109 in positieve ontwikkeling is!

Een halteplaats in Donderen zal de leefbaarheid van het dorp enkel ten goede komen
(zowel voor de jeugd als ook voor de oudere inwoners).

Vanuit Donderen worden Groningen, Assen en Vries hiermee makkelijker bereikbaar.
Bijkomend voordeel is dat de route niet verlegd hoeft te worden. Deze extra stop is, in
onze ogen, niet van invloed op het al dan niet rendabel zijn van de lijn aangezien hij al
over dit traject rijdt.

3. Als u dit met ons eens bent; bent u bereid dit kenbaar te maken aan het OV-bureau en alle mogelijke inspanning te zullen verrichten buslijn 109 ook in Donderen te laten stoppen?

In afwachting van uw tegenbericht;

Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo;

Marcel Elzerman
Leefbaar Tynaarlo