De gemeente Tynaarlo neemt een groter aandeel in Groningen Airport Eelde

De gemeente Tynaarlo neemt een groter aandeel in Groningen Airport Eelde (GAE). Of dat tijdelijk of definitief is wordt onderzocht op initiatief van Leefbaar Tynaarlo.

Het college van Tynaarlo wil met deze zet voorkomen dat de stichting FB Oranjewoud nog meer aandelen in bezit krijgt, na de eerdere overname van de aandelen van de gemeente Groningen (26 procent), vorig jaar. 10 procent van de aandelen (de aandelen van de gemeente Assen) was sinds 10 december officieel beschikbaar voor de andere aandeelhouders: de provincies Groningen en Drenthe (30 procent), FB Oranjewoud en Tynaarlo (4 procent).

VOLE had al interesse getoond in de Asser aandelen

Na 10 januari zouden die Asser aandelen statutair door de luchthaven kunnen worden verkocht aan derden. Onder meer de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) had al interesse getoond.

Om dat te voorkomen en om ‘tijd te kopen’ – later deze maand wordt met de minister gesproken over een eventuele miljoenenbijdrage aan GAE van het rijk en de toekomst van de luchthaven – had FB Oranjewoud reeds aangeboden om ‘tijdelijk’ de aandelen van Assen over te nemen. Dan zou in een later stadium alsnog een besluit kunnen worden genomen over de verdeling van deze aandelen. Dat was voor de provincies Groningen en Drenthe prima geweest, maar Tynaarlo’s wethouder Hanneke Wiersema (CDA) wilde dat namens haar gemeente voorkomen, ingegeven en gesteund door onder meer de grootste fractie, Leefbaar Tynaarlo.

Motieven van FB Oranjewoud worden gewantrouwd

,,Gelet op de signalen die bij ons in de raad leven [over de motieven van FB Oranjewoud] en gelet op vragen die zijn gesteld, in de krant en in de wandelgangen’’, zei Wiersema. Leefbaar Tynaarlo sprak al eens de vrees uit dat de Friese stichting vooral interesse heeft in vastgoed, gronden en winst maken bij een eventuele opheffing van de luchthaven. ,,Het lijkt ons beter om te besluiten de aandelen eerst zélf te houden’’, aldus fractievoorzitter Jurryt Vellinga.

De uitleg van Wiersema ontlokte bij Els Kardol (D66) de uitspraak: ,,Ik ga voortaan mijn mening in de krant zetten, want dan krijg ik kennelijk wat ik wil in deze raad.’’

Een andere optie was geweest om de Asser aandelen ‘terug te laten vloeien’ in de luchthaven, waarmee het percentage aandelen in de luchthaven van alle aandeelhouders omhoog zou gaan. Daar hadden de provincies echter een besluit van Provinciale Staten voor nodig. Volgens Wiersema was dat op korte termijn niet mogelijk. Volgens de woordvoerder van de provincie Drenthe was die wens er überhaupt niet, omdat Oranjewoud zich al gemeld om de aandelen ‘tijdelijk’ over te nemen.

Assen komt nog wel financiële verplichtingen na

Tynaarlo loopt geen extra financiële risico’s, omdat de gemeente Assen nog wel haar verplichtingen nakomt. Wanneer het onderzoek over de voor- en nadelen over het hebben van aandelen in de luchthaven gereed is, is nog niet duidelijk. Het moet wel dit jaar klaar zijn, zo is de wens van de raad.

Bron: DvhN Arnoud Bodde