Een nieuwe lente, een nieuw begin!

De vreugde was groot toen in de late uurtjes van woensdag 21 maart 2018 bleek dat Leefbaar Tynaarlo de grootste partij is geworden van de gemeente Tynaarlo. Een historische zege, die een einde maakt aan het jarenlange rechtse beleid en uitsluiting van ons geluid! We hebben er samen op geproost en hebben de volgende dag de mouwen meteen opgestroopt. Nu begint het eigenlijke werk pas echt.

Wij zijn een transparante partij en we willen u als kiezer van onze partij én iedereen die ons wil volgen, informeren over wat er nu allemaal gebeurt. Vandaar dat u zeker wekelijks nieuwsberichtjes van ons kunt verwachten op Fb of onze website.

Tegelijkertijd: een bekend spreekwoord is: “je moet een broedende kip niet storen”. De informateur moet zijn werk wel kunnen doen en het noemen van namen is in dit stadium niet echt handig. We zullen u dus vooral informeren over het proces en nog niet teveel over personen. Over één persoon kunnen we wel duidelijk zijn: Casper Kloos blijft ook de komende vier jaren onze voorman. Hij zal zich de komende jaren vol passie en energie inzetten voor de partij en voor de belangen van onze inwoners!

Het proces:

Er is een groep van voortrekkers geformeerd, die met goedkeuring van het bestuur van Leefbaar Tynaarlo, de komende weken de besprekingen zal voeren. Binnen 4 weken moet er eigenlijk een nieuw gemeentebestuur zijn. Daarvoor moet er heel wat gebeuren.

Allereerst hebben wij de keuze gemaakt om een raadsprogramma te maken in plaats van een collegeprogramma. Dat betekent dat er geprobeerd wordt om zoveel mogelijk raadsfracties mee te krijgen in een akkoord voor een programma voor de komende vier jaren. We gaan voor verbinding en willen graag een ruime meerderheid voor de plannen. Dat is anders dan de helft + 1. Wij weten wat het betekent als andere partijen onvoldoende oor hebben voor het geluid van jouw partij. Wij willen daarom meteen de uitnodigende hand uitsteken naar de andere partijen. Alle kiezers verdienen het om gehoord te worden, dus we willen graag alle partijen uitnodigen om een inbreng te hebben in het raadsprogramma.

Dat betekent dat er eerst een informatieronde wordt gehouden onder alle partijen. We hebben burgermeester Thijsen bereid gevonden om de rol van informateur op zich te nemen. Vrijdag hebben we met hem gesproken en hij gaat meteen maandag aan de slag. Aan het einde van de week krijgen wij een verslag van deze eerste informatieronde.

Eind volgende week is dus duidelijk of er draagvlak is voor een raadsprogramma en hoeveel partijen daaraan willen meewerken. Aan de hand daarvan gaan we (naar verwachting) een dag organiseren, waarop alle partijen die mee willen doen aan dit raadsprogramma samenkomen. Dan zou op hoofdlijnen een gezamenlijke koers kunnen worden bepaald.

Deze nieuwe raadsagenda wordt vastgesteld door nieuwe gemeenteraad. Deze nieuwe raad wordt komende donderdag geïnstalleerd, nadat dinsdag de oude raad is ontbonden.

De raadsagenda wordt vervolgens vertaald in een kadernotitie en in een begroting.

Pas daarna gaan we een college vormen en wordt duidelijk wie de wethouders worden en hoe de portefeuilles worden verdeeld.

Blijf ons volgen, dan weet u precies hoe het zit.