Persbericht

Leefbaar Tynaarlo heeft vanmiddag een overleg gehad met burgemeester Marcel Thijsen, de informateur, die de afgelopen week verkennende gesprekken heeft gevoerd met alle partijen.

Na dit overleg bestaat de indruk dat er een basis is om een stabiel college te vormen. Alle gehoorde partijen zien een samenwerking met Leefbaar Tynaarlo zitten en verwachten dat Leefbaar Tynaarlo bestuursverantwoordelijkheid neemt.

Voor Leefbaar Tynaarlo is dit het startsein om een formateur aan te stellen. De heer Bert Wassink, burgemeester van Terschelling, is bereid gevonden de gesprekken te leiden. Op Goede Vrijdag, zal Leefbaar Tynaarlo met zoveel mogelijke partijen en onder leiding van de formateur de gesprekken aangaan.

Bedoeling is te komen tot een stabiele en breed gedragen coalitie.

Thema’s zoals burgerparticipatie en duurzaamheid zijn veelvuldig genoemd tijdens de informatie ronde en zullen nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de gesprekken.