Geen rondweg om Zuidlaren

Inwoners van Zuidlaren kunnen opgelucht ademhalen. De gemeenteraad van Tynaarlo ziet niets in een rondweg door het dorp en zet op voorhand een streep door een vervolgonderzoek.

Burgmeester en wethouders hadden 50.000 euro gevraagd voor een nader onderzoek naar ‘maatschappelijke en ruimtelijke effecten van een rondweg’ door en langs het dorp, zeven jaar geleden bekroond als een van de groenste steden van Europa.

Een viertal inwoners sprak (digitaal) in tijdens de raadsvergadering en vroeg zich unaniem in zekere zin af voor welk probleem een rondweg oplossing zou zijn.

‘Onrust, onbegrip en kwaadheid’

,,Uit geen enkel onderzoek blijkt dat een rondweg een toegevoegde waarde heeft’’, zei Edwin Molenaar, een van de vier. De bekendgemaakte wensen van burgemeester en wethouders voor nader onderzoek naar diverse lange en korte varianten zorgden voor ‘onrust, onbegrip en kwaadheid’, aldus dorpsgenoot Tymen Tiemersma.

De meeste raadsleden namen de kritiek en de vragen van de inwoners over. De VVD kondigde voor 8 juni – dan wordt een definitief besluit genomen – een wijziging van het voorstel aan, waarin wel het reeds gepubliceerde verkeersonderzoek wordt vastgesteld, maar nader onderzoek naar effecten wordt geschrapt.

‘Ik kan ook tellen’, zei de wethouder

Wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) mocht vervolgens antwoord geven op alle kritiek en alle vragen, maar wekte niet de indruk daar al te veel tijd in te willen steken. ,,Ik kan ook tellen’’, zei hij diverse keren, wijzend op het aantal fracties dat al had aangegeven geen geld beschikbaar te willen stellen voor vervolgonderzoek. ,,Ik ben hier even stil van.’’

Kraaijenbrink wilde vooral duidelijk maken dat nader onderzoek naar (de effecten van) een rondweg niet zozeer uit de koker van het college was gekomen. Volgens hem had dit onderzoek informatie moeten opleveren die de raad nodig heeft om in de nabije toekomst plannen te maken en besluiten te nemen over onder meer de nieuw te bouwen woonwijk op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve en de herinrichting van het centrum van Zuidlaren.

Ambities voor Zuidlaren krijgen meer vorm: 235 tot 265 woningen op terrein van de oude Prins Bernardhoeve
Lees verder

,,Natuurlijk werkt een rondweg ontwrichtend op een wijk’’, zei Kraaijenbrink. ,,Maar we vroegen niet om te besluiten of er een rondweg zou moeten komen, maar we wilden de effecten onderzoeken. Kennelijk heeft de raad reeds voldoende informatie.’’

Geen rondweg, hooguit nog een ontsluitingsweg

De tweede termijn van de vergadering maakte niet duidelijkheid wat de negatieve gevolgen zijn van het schrappen van vervolgonderzoek. De eventuele rondweg, zo stelde burgemeester en raadsvoorzitter Marcel Thijsen vast, moet eigenlijk sowieso geen rondweg meer genoemd worden. Hooguit komt er een ontsluitingsweg voor de nieuw te bouwen wijk.

Wordt vervolgd op 8 juni.