Helpt u ons?

Op 21 maart staat u weer in het stemhokje. Alleen. Om te kiezen welke partij uw belangen het beste behartigt en wie volgens u het beste opkomt voor ons gezamenlijke belang, onze gemeenschap. Nog één keer richten wij ons tot u in de hoop dat u (net als wij) van mening zult zijn dat Leefbaar Tynaarlo uw stem zal krijgen.

Al jaren behartigt Leefbaar Tynaarlo de belangen van de inwoners van onze gemeente. Vaak gebeurt dit op de achtergrond en worden paden geëffend voor burgers, die met een probleem zitten. Wij hebben onze voelhorens diep in de lokale gemeenschappen en weten heel goed wat er leeft bij de mensen. In de gemeenteraad gaan we discussie niet uit de weg en onze vragen zijn vaak erg lastig voor de gevestigde orde, die alles graag bij hetzelfde wil houden.

De afgelopen tijd heeft Leefbaar Tynaarlo zich stevig afgezet tegen het beleid van het huidige college van VVD, D66, PvdA en CDA. We hebben daarin nadrukkelijk de publiciteit gezocht om duidelijk te maken dat er wat te kiezen valt. Het wordt tijd voor verandering van de gevestigde orde. Het wordt tijd dat de belangen van inwoners beter worden gediend.

De gevestigde politieke partijen hebben te weinig voeling met wat er werkelijk bij mensen leeft. Er zijn een aantal dossiers, die de laatste tijd negatief in de krant zijn geweest: de bibliotheek, sport en cultuur, Ter Borch, Paterswolde-Noord, centrumplan Eelde, Zuidlaren, Schelfhorst. Groen wordt verruild voor stenen en er zijn megalomane plannen voor lieflijke dorpskernen. Onze lokale ondernemers worden doorlopend gepasseerd voor plannen van vastgoed ondernemers met hele diepe zakken. De verbinding in onze gemeenschap is vaak ver te zoeken als bewonersgroepen of klankbordgroepen worden gepasseerd als het de wethouder en ambtenaren beter uitkomt.

Leefbaar Tynaarlo is een partij, die soms durft te gaan voor bescheiden en groene oplossingen. Het is vaak veel duurzamer, goedkoper en creatiever, al klinkt het niet altijd sexy. Die uitdaging gaan we aan! Een nieuw transferium voor ruim 12 miljoen tegen de kwetsbare natuur aan of de trein die stopt in Tynaarlo en een parkeerplaats maken van een vervuild terrein? Een fietssnelweg die alleen steden verbindt of bestaande fietsroutes opknappen en de kernen verbinden met goede fietspaden?
We wonen in een prachtig gebied. Daar willen we zuinig op zijn. We noemen onszelf de groene long tussen Assen en Groningen. Maar hoe geven we dit vorm en inhoud? We willen onze natuur beschermen en bestaande infrastructuur verstevigen. Dat kan alleen in gesprek met de inwoners, die onze ogen en oren ter plaatse zijn. Oplossingen ontstaan vaak niet achter een bureau.

Leefbaar Tynaarlo zit vol energie. We krijgen veel steunbetuigingen van inwoners. Heel veel mensen zullen op ons gaan stemmen en willen dat wij een koers gaan varen, waar geluisterd wordt naar zorgen van inwoners en waar we sámen gaan zorgen voor oplossingen. Leefbaar Tynaarlo heeft het dienen van de eigen bewoners van onze dorpen in het DNA. Het is niet zo dat inwoners er zijn voor de politiek. Het is andersom! Wij zijn er voor u.

Van oppositiepartij willen we naar de partij die het voortouw neemt. We doen het namens u en we doen het mét u. Als u op 21 maart in dat stemhokje staat, dan hopen we dat u op ons zult stemmen en ons daadwerkelijk helpt om u te helpen!