PARTIJ VOOR DE BOMEN?

In de tijd dat we kiezers zijn, suggereren veel politieke partijen in Tynaarlo dat zij voor de Groene Long tussen Groningen en Assen zijn. Zelfs is er een collegepartij die zich – met het oog op de komende verkiezingen van 21 maart – het “Groene Alternatief” noemt. Na de verkiezingen, als u geen kiezer meer bent maar weer gewoon burger, zult u helaas ervaren dat de andere politieke partijen weer andere prioriteiten kiezen.

Leefbaar Tynaarlo zal u hierin niet teleurstellen. Groen is en blijft voor ons heel belangrijk. Bij een Groene Long ( en dat zegt onze gemeente van zichzelf) hoort een beleid waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de bomen in onze gemeente. De realiteit is echter dat veel bomen voorgoed zijn verdwenen. Elke week valt er in de bekendmakingen op de website van de gemeente te lezen, dat vele bomen worden gekapt. Het zal u niet ontgaan zijn dat het slechte tijden zijn voor de bomen; heel wat bomen staan op de dodenlijst. Tynaarlo is hiermee een ontbossinggemeente geworden en dat is zorgelijk. Bomen zijn een verdienmodel geworden; de subsidies voorhoutsnippers ten behoeve van de biomassaverbranding maken dat alleen maar erger.

Ook de grootschalige kap door natuurbeheerders in bossen, wat is gestoeld op een “ideaalbeeld” van de natuur, dient zeker te worden bijgesteld. Het zogenaamde “openheid creëren”, dat een bos gevarieerder zou maken, is natuurlijk onzin.
Het is immers algemeen bekend dat bomen de lucht zuiveren: dat bomen de longen van de aarde zijn en dat zij verkoeling bieden bij hitte. Dat ze CO 2 vasthouden wanneer ze volwassen zijn.

Dat ze beschutting bieden bij weer en wind, water vasthouden bij hevige regenval en bij droogte vrijgeven en dat talloze diersoorten er onderdak in vinden. In een volwassen eik kunnen tot wel 300 verschillende soorten insecten huizen! We kunnen kortweg niet zonder bomen! Echter, je kan nu geen wandeling meer maken of je hoort de kettingzagen loeien. Dag in dag uit is de gemeente plantstroken zogenaamd aan het “uitdunnen”. Prachtige bomen moeten daarvoor verdwijnen. Nergens lijkt een boom zijn leven nog zeker te zijn en voor ouderdom is geen enkel respect.

Veel inwoners van Tynaarlo zijn hier boos over. Echter het college van Tynaarlo,
vertegenwoordigd door een wethouder van de partij die zich het “Groene Alternatief” noemt, gaat gewoon door. Leefbaar Tynaarlo vindt dit schandalig. Natuurlijk dienen bomen die ziek of gevaarlijk zijn, te worden gekapt. Maar als je zegt dat je een groene gemeente wilt zijn, dien je op dezelfde plaats tenminste bomen te herplanten. Als zwak alternatief, beroept de gemeente zich erop dat ze het bijenbosje in Zuidlaren gaan uitbreiden.

Leefbaar Tynaarlo stelt zich al meer dan 25 jaar ten doel het groene erfgoed in Tynaarlo te behouden en te behoeden. In plaats van een boomvijandig beleid, staat Leefbaar Tynaarlo een boomvriendelijk beleid voor. Honderden nieuwe bomen moeten de verwaarlozing van de afgelopen jaren weer compenseren om Tynaarlo weer enigszins haar groene imago terug te geven en daarmee leefbaarder te maken.

Leefbaar Tynaarlo wil al jaren een “Levensbomenbos” realiseren. Een bos waarin mensen in de loop van de tijd, herkenbare, individuele bomen kunnen planten als herinnering aan een bijzondere gebeurtenis. Dit kan de geboorte van een kind zijn, een huwelijk of ter nagedachtenis aan een dierbaar persoon. Maar men kan ook ter gelegenheid van een jubileum of een ander gedenkwaardig moment binnen een bedrijf, instelling of vereniging een boom aanplanten. Op deze manier raken de inwoners van de gemeente Tynaarlo op een actieve manier betrokken bij de natuur en ontstaat er een breed gedragen levensbomenbos.

Leefbaar Tynaarlo rekent op uw steun om de gemeente Tynaarlo de “Groene Long” tussen Groningen en Assen te laten zijn en te laten blijven. Wij hopen dat het niet zo ver hoeft te komen dat er een “Partij voor de bomen” moet worden opgericht.

Leefbaar Tynaarlo lijst 4