Kunt u het nog volgen?

Voor diegenen die in de war raken van de verschillende berichten in de pers over de supermarkt in Ter Borch is hier even wat duidelijkheid. Leefbaar Tynaarlo heeft tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen haar mening niet onder stoelen of banken gestopt: wij zijn tegen een supermarkt in Ter Borch. Dat is nog steeds zo!!!

Maar…het vorige college is voortvarend te werk gegaan en heeft tot aan 20 maart ( de dag voor de verkiezingen) hard gewerkt om die supermarkt wél in Ter Borch te realiseren. Het vorige college is ver gegaan in de besluitvormingsprocedure en die kun je als nieuw aantredend college niet zomaar wegstrepen. Je bent als gemeentebestuur gehouden aan eerder gemaakte afspraken, ook al ben je het daar helemaal niet mee eens.

Ons nieuwe college zal dus netjes moeten handelen en zal daarom de ingezette procedure netjes moeten volgen. Onze wethouder Ruimtelijke Ordening René Kraaijenbrink bestudeert dit dossier heel zorgvuldig en zal ongetwijfeld verstandig handelen.

Dat nu in de pers berichten verschijnen over dat LT nu al een verkiezingsbelofte breekt, is op zijn zachtst gezegd erg flauw. Dat nu uitgerekend de VVD aangeeft dat LT moeite heeft met besturen, kunnen we niet anders duiden dan: een slechte verliezer, die denkt bijval te krijgen door onder de gordel te schoppen. Het was juist de VVD wethouder, die alles in het werk heeft gesteld de supermarkt in Ter Borch schier onontkoombaar te maken door tot op 20 maart ( de dag voor de verkiezingen!) besluiten te nemen.

LT neemt graag bestuursverantwoordelijkheid en samen met onze coalitiepartners gaan we een andere wind laten waaien in Tynaarlo. Van goed bestuur wordt verwacht dat ze een keurig democratisch proces lopen en zich houden aan afspraken. In dat democratische proces kunnen nieuwe inzichten leiden tot nieuwe besluiten. De paleisrevolutie in Tynaarlo betekent dus niet dat ook de democratie is gevallen. Wij laten zien dat we een degelijke, keurige partij zijn, die het serieus meent met wat ze de kiezer heeft beloofd!

We houden u graag via onze website op de hoogte!