Wordt Diepsloot 3 de duurzaamste wijk in Drenthe?

Eind 2017 heeft de raad groen licht gegeven voor de planvorming van de nieuwe wijk Diepsloot 3 te Vries.

Daarmee werd ingespeeld op de grote vraag onder jonge mensen om in hun dorp Vries te kunnen bouwen. Na het groene licht van de raad in 2017, hebben deze jonge mensen in Vries de handschoen opgepakt. Op 2 mei jl. heeft een delegaties van de 32 potentiële bouwers in genoemd gebied, de wethouder/loco burgemeester R. Kraayenbrink de getekende intentieverklaringen overhandigd. Daarmee werd duidelijk dat de behoefte groot is. Gelijk aan wat uit interne onderzoeken en door middel van rapporten al eerder was aangetoond. De grote vraag is: en nu??

Het college is aan zet. Zij zal het ambtelijk apparaat aan het werk moeten zetten en met een voorstel richting raad moeten komen. In eerste instantie gaat het dan om het vrijmaken van gelden om het project Diepsloot vorm te gaan geven.

Voordat er echt iets op papier zal worden gezet, komt er op korte termijn een inspraakavond voor de 32 potentiële jonge starters en de direct aanwonenden. Op die avond wordt verkend hoe de jonge starters denken over de invulling van het gebied en wat de direct aanwonenden hier van vinden. Wordt het de duurzaamste wijk in Noord Drenthe (energie neutraal)? Komen er wel of geen gasaansluitingen? Willen we het dorpskarakter behouden of wordt het een versteende wijk?

Vele vragen waar antwoorden op moeten komen. Als dat duidelijk wordt, kunnen er door de ambtelijke organisatie schetsplannen worden gemaakt en kan er inzicht komen wat de kosten zullen zijn voor de m2 prijs. Duidelijk is ook dat het een mooie mix van woningtypes zou moeten worden.

Door transparant te werken en alle betrokkenen vooraf hun inspraak te laten doen, loopt dit synchroon met de nieuwe aanpak binnen het gemeentehuis. Ook even wennen intern, maar horende de enthousiaste reacties vanuit het gemeentehuis, zal dit wel lukken. Men heeft de wens uitgesproken dat eind 2019 of eerder de eerste activiteiten in Diepsloot 3 een aanvang krijgen. Dit is namelijk afhankelijk van de te nemen procedures voor inspraak etc.. Men verwacht met de gekozen aanpak de procedures vlot te kunnen doorlopen.