LEEFBAAR TYNAARLO BAALT VAN NEPNIEUWS CDA OVER FITNESSPLEINEN

ZUIDLAREN – De wereldwijde opmars van “fake news” is inmiddels doorgedrongen tot de gemeente Tynaarlo. Vol trots meldt de lokale CDA-fractie op haar Facebookpagina dat er op haar voorstel inmiddels twee zogenoemde “beweegtuinen” in deze gemeente zijn gerealiseerd. De lokale partij Leefbaar Tynaarlo – zelf een warm voorstander van beweegtuinen ofwel fitnesspleinen – heeft echter moeten constateren dat hier niets van klopt. Zij geeft aan te balen van dit nepnieuws.

Zelf heeft Leefbaar Tynaarlo in de raadsvergadering van 12 juli 2016, bij de algemene beschouwingen, voorgesteld om tien vaste “fitnesspleinen” in wijken in Eelde, Vries, Zuidlaren, Tynaarlo en Eelderwolde te plaatsen. Fractievoorzitter Casper Kloos gaf hierover destijds aan: “Gezond leven is belangrijk en daar hoort bewegen ook bij. Voor veel mensen uit de wijk is de stap naar een sportschool groot. Op fitnesspleinen kunnen ze gratis sporten. Fitnesspleinen hebben dezelfde soort fitnesstoestellen zoals je deze tegenkomt in de sportschool maar dan werken ze niet op elektriciteit. Variërend van cardio-apparaten als crosstrainers, step- en roeiapparaten, fietsen tot krachttoestellen. Wij stellen voor 300.000 euro beschikbaar stellen voor de realisatie en 150.000 euro om sportscholen of sportverenigingen in de gemeente in 2017 en 2018 sportintroductielessen te laten geven op deze pleinen. Daarna moeten de pleinen ‘selfsupporting’ worden door ze te laten exploiteren door sportscholen of sportverenigingen (net als met rotondes gebeurt die door bedrijven geadopteerd worden).”

Inmiddels werkt Leefbaar Tynaarlo aan het ontwikkelen van een plan om dergelijke fitnesspleinen binnen de gemeente Tynaarlo te realiseren. Zij hoopt dit plan in ieder geval na de verkiezingen van 2018 in de praktijk te kunnen brengen.

O p zich was het voor Leefbaar Tynaarlo verheugend nieuws, dat zij in het CDA een medestander lijkt te hebben gevonden voor de realisatie van fitnesspleinen in deze gemeente.

In een bericht op haar facebookpagina van 19 oktober 2017 gaf het CDA namelijk aan: “Enkele jaren geleden stelde het CDA-Tynaarlo tijdens de algemene beschouwingen voor om in onze dorpen Fitness apparaten of ‘Beweegtuinen’ buiten te plaatsen. Voor iedereen toegankelijk, voor jong en oud. Tot onze vreugde zijn er intussen 2 gerealiseerd: 1 in Zuidlaren en 1 in Eelde. Dat is een mooi begin!”

Dit bericht werd vergezeld van een foto van wat blijkbaar één van deze beweegtuinen moet zijn. Gesitueerd in een fraai aangelegd park.

V oor Leefbaar Tynaarlo was het wel erg verrassend, om te moeten vernemen dat er blijkbaar al een tweetal beweegtuinen in deze gemeente zouden zijn gerealiseerd. Hiervan was Leefbaar Tynaarlo niets bekend. Leefbaar Tynaarlo heeft daarom naarstig naar deze beweegtuinen gezocht, mede om deze uit te kunnen proberen, maar kon deze nergens vinden. Op een vraag vanuit de fractie van Leefbaar Tynaarlo waar zich deze beweegtuinen bevinden, antwoordde CDA-fractievoorzitter Hanneke Wiersema: “In Zuidlaren is een beweegtuin bij woonzorgcomplex mozaïek”.

Het is Leefbaar Tynaarlo echter bekend dat diverse betrokkenen zich er hard voor inzetten om bij woonzorgcomplex Mozaïek te Zuidlaren een beweegtuin te realiseren, maar dat de eerste schep hier nog de grond in moet. Ook in Eelde werd geen beweegtuin aangetroffen.

Uiteindelijk heeft Leefbaar Tynaarlo haar zoektocht moeten opgeven, en heeft zij moeten constateren dat de door het CDA genoemde beweegtuinen (nog) niet bestaan. Het zou ook vreemd zijn geweest als een dergelijke beweegtuin in onze gemeente gerealiseerd zou zijn, zonder dat deze feestelijk zou zijn geopend door onze burgervader.

Een beweegtuin die wel (al in 2015) feestelijk is geopend, betreft de beweegtuin in het Timorpark. Na enig onderzoek stelde Leefbaar Tynaarlo vast, dat de door het CDA in haar Facebookbericht getoonde foto de beweegtuin in het genoemde Timorpark blijkt te zijn.

Het jammere is echter, dat het Timorpark – met de zich daarin bevindende beweegtuin – niet in de gemeente Tynaarlo gelegen is, maar in Den Helder (Provincie Noord-Holland).

Leefbaar Tynaarlo geeft aan ervan te balen dat op deze wijze door het CDA in de gemeente Tynaarlo, verwarrende en onjuiste informatie (“fake news”) de wereld in wordt geholpen.

Sport woordvoerder John Franke namens Leefbaar Tynaarlo: “Met dit NEP-nieuws wordt de burger op het verkeerde been gezet. Dit schaadt het vertrouwen in de politiek. De burger voor de gek houden met verkeerde informatie, dat moet je als serieus politicus niet doen.”

Er is dus nog veel werk aan de winkel om ervoor zorg te dragen dat de fitnesspleinen er alsnog komen. Leefbaar Tynaarlo blijft zich hiervoor inzetten. Woordvoerder John Franke: “De fitnesspleinen komen er wat Leefbaar Tynaarlo betreft zo snel mogelijk, en dan echt. De plannen liggen er kant en klaar”