Leefbaar Tynaarlo maakt zich zeer ongerust over de ontwikkelingen in Zuidlaren

Leefbaar Tynaarlo maakt zich zeer ongerust over de ontwikkelingen in Zuidlaren.

Uiteraard zijn wij het helemaal eens met de komst van een mooie Albert Heijn op de locatie van de voormalige Prins Bernhardhoeve (PBH). Echter, in de media hebben we tot onze verbazing kunnen lezen dat het college volledig wil afwijken van wat eens door de raad als kader is vastgesteld. De discussie over de rooilijn heeft een en ander vervolgens vertraagd, maar zodra daar een oplossing voor gevonden is, die wordt gedragen door alle partijen, zou er kunnen worden gebouwd.

Het eerste plan, zo noemen we het maar, had ook voldoende draagvlak binnen het dorp. De gronden, in het bezit van de gemeente Tynaarlo, zouden kunnen worden ingezet om de rondweg Emmalaan door te trekken om via Ekkelkamp en Laarweg uit te monden op de Hunzeweg. Daarmee wordt op termijn het zware vrachtverkeer geweerd uit het centrum van Zuidlaren. Dit is ook een lang gekoesterde wens van de inwoners en ondernemers, die door gronduitruil met de heer Leijten zou kunnen worden gerealiseerd.

Het plan van wethouder Hofstra (Plan Hofstra), dat voorziet in drie grote supermarkten met een gezamenlijk winkeloppervlak van 4500 m2, zet bovenstaande mogelijkheid in de ijskast en zouden we kunnen vaststellen dat het college het oorspronkelijke plan al in de prullenbak heeft gesmeten, buiten de raad om?

In de media kunnen we opmaken dat het college niet veel op heeft met de standpunten en adviezen van de Vereniging Ondernemend Zuidlaren (VOZ) en de KlankbordgroepZuidlaren (KBG). Echter in plaats van in gesprek gaan met de KBG, kiest het college ervoor de KBG te passeren of te omzeilen door een enquête te houden onder de bevolking van Zuidlaren. Wil zij daar haar legitimiteit ophalen nu de geraadpleegde afspiegeling van de ondernemers en bevolking negatief adviseren op het Plan Hofstra?

Waarschijnlijk zal de simpele vraag zijn:“Wilt u een groot winkelcentrum bestaande uit drie grote supermarkten?” Daar zal geen burger in eerste aanleg op tegen zijn, zo voorspellen we u. Maar dat deze ontwikkeling op termijn negatief zal kunnen gaan doorwerken in de rest van het dorp, daar horen we het college niet over. Of wordt dit ook aangegeven in de uitleg bij deze enquête?

Ook de omliggende dorpen Annen, Zuidlaarderveen, Noordlaren, de Groeve, Tynaarlo, Westlaren en alles wat daar binnen valt, horen bij het winkelende publiek in Zuidlaren. Wordt daar ook een enquête gehouden?

Leefbaar Tynaarlo is een groot voorstander van inspraak, of dit nu direct is middels enquêtes of referenda, of middels belangenbehartigers zoals de klankbordgroep die een afspiegeling is van de inwoners van Zuidlaren. Maar het college heeft liever inspraak op de manier die het haar uitkomt. Een enquête is een middelvinger richting VOZ en de Klankbordgroep.

Samengevat hebben wij het college de volgende vragen voorgelegd:

– Waarom wordt afgeweken van het eerste plan, waar de rooilijn het enige discussiepunt was?
– Wanneer heeft de raad besloten tot het houden van een enquête en wie gaat dit betalen en uitvoeren?
– Waarom is de Klankbordgroep Zuidlaren niet betrokken bij deze enquête? Wanneer de KBG mede opsteller is van de vragen en hiermee akkoord gaat, wordt het gewicht van de uitkomst alleen maar groter.
– Waarom wordt deze enquête alleen in Zuidlaren uitgevoerd?
– Is het doortrekken van de Emmalaan over het PBH-terrein en het aansluiten hiervan op de Hunzeweg haalbaar?
– Zo ja, kunnen de gronden in bezit van de gemeente aan de voorzijde van de PBH hier voor worden uitgeruild met de grondeigenaar van de PBH-locatie achterzijde?

Nu wachten op antwoord. Dat zal waarschijnlijk wel even duren.
Wordt vervolgd dus.