Leefbaar Tynaarlo bemiddelt met succes tussen gemeente en bewoners Hoofdweg Zeegse

Al jarenlang ergeren de aanwonenden in Zeegse zich over het onderhoud van de Hoofdweg door hun dorp. In de natte periodes zijn de bermen langs de Hoofdweg modderpoelen en gevaarlijke obstakels voor fietsers en voetgangers. Ook blijkt de snelheid van 30 km niet het gewenste resultaat te krijgen.

De in de weg aangebrachte obstakels blijken alleen lawaaioverlast op te leveren. De verkeersgroep, ingesteld door dorpsbelangen Zeegse, was hierover al langere tijd in overleg met de gemeente Tynaarlo. Dit alles leverde niet het gewenste resultaat op. Een aanpassing zou zijn het aan weerskanten aanbrengen van grasstenen. Ook zou bij het opnieuw asfalteren van de Hoofdweg de hoogte tussen wegdek en verhogingen verminderd kunnen worden. Zelfs is in opdracht een advies door het VVN genaamd ‘Analyse Hoofdweg, Zeegse’ uitgebracht. Ook hieruit is op te maken dat de situatie in het dorp onveilig is en er snel maatregelen dienen te worden genomen.

Uiteindelijk kon contact tussen verkeersgroep, aanwonenden Hoofdweg en Leefbaar Tynaarlo, deze laatste vanuit een bemiddelende rol, het college van Tynaarlo op andere gedachten brengen. De hoofdweg wordt nu deze zomer aangepak.

Samengevat, ook hier blijkt burgerinitiatief het juiste bindmiddel te zijn geweest en de vasthoudendheid van de verkeersgroep onder leiding van mevrouw G. Van Zuiden het gewenste resultaat te hebben opgeleverd. Eind goed, al goed