Japanse duizendknoop, niet zo exotisch als de naam zou suggereren!

Wie heeft er niet van gehoord. U ook? De Japanse duizendknoop. De naam roept vast een en ander bij U op en schenkt anderen het gevoel dat zij bloemen dragen. Maar wat zo mooi klinkt blijkt in de praktijk niet zo te zijn.

Deze plant heeft een enorme groeikracht en is in staat zich te vestigen in droge en natte grond in voedselrijke en voedselarme habitats op zand, klei of veen. Hij verdringt daarbij alle andere aanwezige kruiden en struiken. De Japanse duizendknoop wordt daarom internationaal tot de honderd meest expansieve exoten gerekend. De plant kan door scheuren via de fundering huizen binnen groeien en door asfalt heen breken. Er zijn geen insecten of schimmels die er noemenswaardig van eten (hooguit nectar), waardoor de plant niet in zijn opmars wordt gestuit. Doordat er geen insecten van leven, is een ondergroei die door Japanse duizendknoop wordt gedomineerd voor vogels en kikkers volslagen oninteressant. Heeft de plant een omgeving volledig in haar macht, dan is het voorspelbaar dat de woningen in deze omgeving in waarde zullen dalen en in het ergste geval onverkoopbaar zullen blijken te zijn.

Samengevat, de Japanse duizendknoop kan, als niet op tijd wordt ingegrepen, grote economische schade toebrengen aan zowel onze natuurlijke habitat als woningen, bedrijven en infrastructuur.

Bovenstaande ontwikkelingen zien we al langzaam optrekken in onze wijken. Door kenners zijn we, als fractie van Leefbaar Tynaarlo, hiervan op de hoogte gebracht.

Met een brandbrief hebben we het college op de hoogte gebracht en hopen we dat deze adequaat zal gaan ingrijpen en hierop beleid zal maken! Naast de berenklauw die veel
overlast veroorzaakt en zelfs slachtoffers maakt bij onze spelende kinderen, kan bij niets doen de Japanse duizendknoop een nog veel grotere ramp veroorzaken.

Wat zijn nu de belangrijkst conclusies en welke actie vragen we van de gemeente;

1.College moet inzien dat de Japanse duizendknoop een serieus probleem is voor flora en fauna én voor groene (en dure) beschadiging aan wegen en huizen.

2.het College dient een inventarisatie te maken van de plekken waar deze plant inmiddels welig tiert in onze gemeente.

3.inwoners van onze gemeente moeten worden voorlicht hoeveel schade deze plant aanricht (sommige gemeenten geven informatiebrochures uit), bijv. via de huis-aan-huis-krant; (bewustwording)

4.het College dient actief beleid te voeren, door groenbeheer voorrang te geven in het bestrijden van deze plant: i.e.g. wekelijks (!) maaien en alle plantdelen zorgvuldig afvoeren, dus niet naar de vercompostering maar naar de verbrandingsovens.

5.inwoners actief betrekken bij de bestrijding van de plant in eigen tuinen en deze op de juiste manier af laten voeren; plantresten niet in de groene maar in de grijze bak!!

6.tuincentra in onze gemeente moeten worden verboden deze plant aan te beiden in hun assortiment en dus ook een verbod op verkoop van deze plant;

Met bovenstaande hopen we dat we iedereen volledig hebben geïnformeerd en daarmee een ieder in beweging is gezet.

Wordt vervolgd.