Levensgevaarlijke situatie Groningerstraat Midlaren

07-februari-2022

Vries, 7 februari 2022

Onderwerp: Levensgevaarlijke situatie Groningerstraat Midlaren

Geacht college,

Er is grote onrust is ontstaan bij de inwoners en gebruikers van het fietspad liggende langs de Groningerstraat te Midlaren. Dit fietspad dat als veilig kan worden beschouwd, wordt veel gebruikt door fietsers die van Zuidlaren via Midlaren, Noordlaren richting Haren/Groningen fietsen. Met mooie dagen wordt het ook gebruikt door recreanten op de fiets.

De Groningerstaat wordt steeds drukker als doorgaande weg richting Haren/Groningen en weij bergrijpen dan best dat je daar iets mee wilt, maar nu ? Het is echt levensgevaarlijk. Mensen op fietsen worden ingezet als levende obstakels om de snelheid eruit te halen. Dat kan echt niet. Bijgaand een overzichtsfoto.

Wij zijn enorm geschrokken door de oplossing om het fietspad op te heffen en de fietsers als remmende objecten te gebruiken om hoge snelheden van gemotoriseerde  weggebruikers daarmee te verlagen. Dat deze doorgaande weg niet zou voldoen aan uw normen voor een weg gelegen in een verblijfsgebied kan waar zijn, maar zeker kan geen reden het vrijliggende fietspad op te heffen en alleen de functie te geven van voetpad.

Daarmee worden de levens van schoolgaande kinderen ingeleverd voor het te hard rijden van gemotoriseerde wegverkeer. Dat lijkt ons niet wenselijk.

We verzoeken u het voorgenomen plan voor de herinrichting te herzien en met betere oplossingen te komen die draagvlak heeft van zeker de inwoners van Midlaren en alle andere gebruikers.

Gelet op de ernst van de situatie verwachten wij per ommegaande aktie.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo

John Franke