Gevaarlijke Situatie Midlaren

Vries, 28 februari 2022

Onderwerp: Vervolgvraag levensgevaarlijke situatie Groningerstraat Midlaren

Geacht College,

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over de voor fietsers gecreëerde verkeerssituatie in Midlaren hebben wij vervolgvragen.

Allereerst verzoeken wij u deze vragen gewoon openbaar te behandelen en niet als een vertrouwelijk gehouden technische vraag achter de inlog zoals onlangs gebeurde. Ook ontvangen we graag een formele reactie van het College en niet, zoals eerder, een beantwoording van het hoofd gemeentewerken. Wij begrijpen uit die beantwoording dat u de vragen vervelend vindt, echter de situatie is in onze ogen dermate gevaarlijk, dat deze vragen in onze ogen meer dan gerechtvaardigd zijn.

Wij zijn afgelopen weekend met het mooie weer opnieuw gaan posten en zijn wederom enorm geschrokken van de oplossing om het fietspad op te heffen en de fietsers als remmende objecten te gebruiken om hoge snelheden van gemotoriseerde weggebruikers te verlagen. Ook hebben we enkele inwoners van Midlaren gesproken die aangeven te wachten op de eerste dode op deze weg. Geacht College, dit kan niet. U mag in deze niet opzij kijken.

De wijze waarop een en ander is uitgevoerd levert levensgevaarlijke situaties op. Het overgrote deel van de fietsers denkt er geen seconde over na om de weg op te gaan. De auto’s razen aan ze voorbij waardoor ze ervoor kiezen het oude fietspad te blijven volgen. Wij kunnen dan ook niet begrijpen dat u aan onze oproep geen gevolg hebt gegeven om deze situatie te beëindigen en naar de Raad te komen met een aangepast plan met een financiële paragraaf om dit alsnog veilig en naar behoren uit te kunnen voeren. Wij stellen namelijk graag geld beschikbaar om dit op te lossen. En wij denken onze collega raadsleden ook.

Wij hebben begrepen dat u op 4 maart aanstaande samen met Dorpsbelangen Midlaren deze verkeerssituatie officieel wilt openen. Wij willen u nadrukkelijk verzoeken dit uit te stellen.

Gelet op de ernst van de situatie verwachten wij per ommegaande een reactie.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo

John Franke