Nieuw college van B&W in Tynaarlo

Op Goede Vrijdag zijn door de fractie van Leefbaar Tynaarlo gesprekken gestart met alle fracties uit de raad van de gemeente Tynaarlo om te onderzoeken met welke partijen een nieuw college van B&W zou kunnen worden gevormd. Die gesprekken hebben vandaag (5 april) een vervolg gekregen.

Na overdag met alle fracties te hebben gesproken, is in de avonduren een gesprek gearrangeerd met die fracties die met Leefbaar Tynaarlo samen een goede coalitie zouden kunnen vormen. Aan het slot van de gevoerde bespreking is er ‘witte rook’ gegeven.

De beoogde coalitie zal gaan bestaan uit de volgende fracties: Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, het CDA en de ChristenUnie. Deze partijen willen samen een andere wind laten waaien. Zij zijn van oordeel dat de beoogde coalitie een goede vertaling is van de uitslag van de verkiezingen. De fracties vertegenwoordigen samen 15 van de 23 raadszetels. Dat is dus een ruime meerderheid.

Voorlopig wordt als motto gehanteerd “Samen, Open en Duurzaam”. De partijen willen speciale aandacht besteden aan het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en de samenleving. Natuurlijk staan thema’s als duurzaamheid, woningbouw en het behoud van voorzieningen hoog op de agenda. De fracties willen een coalitieakkoord op hoofdlijnen sluiten. Volgende week zal de inhoud daarvan eerst met de burgemeester worden besproken. Vanavond is ook duidelijk geworden wie de kandidaat-wethouders zijn:

– René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo)
– Oetra Gopal (GroenLinks)
– Pepijn Vemer (D66)
– Henk Lammers (CDA)
– Hans de Graaf (ChristenUnie)

De aanstelling van de wethouders is fulltime, behalve die van Hans de Graaf. De laatste krijgt een aanstelling van 0,5 fte.

De fracties hebben er voldoende vertrouwen in dat volgende week overeenstemming zal worden bereikt over de verdeling van de portefeuilles tussen de wethouders. Hierover zal volgende week de burgemeester worden geconsulteerd.

We streven ernaar de wethouders zo snel mogelijk voor te dragen voor benoeming door de gemeenteraad. Mogelijk zelfs al tijdens de raadsvergadering van 17 april.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo hecht eraan te melden, dat alle gevoerde gesprekken in een constructieve sfeer zijn gevoerd. Dat geldt dus ook voor de gesprekken met de VVD, de PvdA en Gemeentebelangen. Via deze weg worden zij daarvoor bedankt.

Het voornemen is in de loop van de komende week naar buiten te treden met de gemaakte afspraken. De vijf coalitiefracties hebben er alle vertrouwen in dat zij volgende week de laatste puntjes op de laatste i’s zullen kunnen zetten.

Eind goed al goed