Formatie van een nieuw college: de 1e ronde

Vertrouwen is moed en trouw is kracht. Door iemand te vertrouwen, maak je hem betrouwbaar.

Goede Vrijdag was in meerdere opzichten een goede vrijdag geweest. Vandaag is een begin gemaakt met het proces dat moet leiden tot het formeren van een nieuw college van B&W. De partijen die op deze dag door ons zijn geconsulteerd, hebben hun visie op het gewenste verloop van het proces gegeven.

De gesprekken zijn naar het oordeel van de fractie Leefbaar Tynaarlo zonder uitzondering constructief verlopen.. De aanpak leek aan te spreken: geen blokkades, geen dictaat vooraf. Vanzelfsprekend stonden ieders speerpunten voor de aankomende vier jaar centraal. Programmatisch bleken de partijen vele overeenkomsten te hebben. Het was fijn om in een sfeer van vertrouwen en openheid te zoeken naar de mogelijkheden van een nieuw college.

Onze formateur, burgemeester Bert Wassink van Terschelling, moest op tijd de boot terug halen. Hij heeft dit weekend (terecht!) prioriteiten op zijn eiland. Daarom konden we niet alle partijen spreken. De gesprekken zullen komende donderdag 5 april een vervolg krijgen.

De inzet is om zo snel mogelijk tot een nieuw college te komen. Na donderdag 5 april zullen we vervolggesprekken voeren met die partijen, waarvan verwacht mag worden dat ze samen met ons tot het gewenste eindresultaat kunnen komen. Dat zouden dan de (nieuwe) coalitiepartijen worden. Wij willen dan ook zo spoedig mogelijk zicht hebben op de manier waarop we tot een breed gedragen raadsprogramma zouden kunnen komen.

De nieuwe coalitie moet wat ons betreft een brede samenstelling krijgen. Leefbaar Tynaarlo wil dat een groot deel van de kiezers zich vertegenwoordigd weet in de nieuwe coalitie (en in het op te stellen raadsprogramma). Wij streven daarom naar een ruime meerderheid in de raad.
We hebben de ambitie ook inwoners te betrekken bij het op te stellen raadsprogramma. Het is aan de nieuwe coalitie om daar ‘handen en voeten’ aan te geven. Openheid, meedoen en verbinding maken met de inwoners zijn uitgangspunten die hoog in ons vaandel staan. Vandaar dat we deze weg kiezen. We hebben goede hoop, dat ook andere partijen hier graag aan meewerken!

Tot zover onze eerste terugkoppeling richting de inwoners van Tynaarlo. Na 6 april wordt meer duidelijk en informeren wij opnieuw