Onbekend is onbemind

In een wereld die hard aan het veranderen is, waar individualisering de cohesie in onze kernen en dorpen onder druk zetten, zijn zwakkeren binnen onze samenleving vaak het kind van de rekening. Zeker individuen met psychische problemen zijn een speelbal geworden van een aflatende overheid. Bezuinigingen gaan zo haar tol opeisen. Zo zien we in het dagelijkse straatbeeld dit soort medeburgers doelloos rondlopen en laten open klinieken hun klanten dagelijks in het straatbeeld opgaan. Op gezette tijden zijn er grote gevolgen zichtbaar van een falende opvang omdat het blijkbaar steeds moeilijker wordt de 24 uur lange begeleiding die noodzakelijk is, te kunnen geven.

Zo hebben we nog niet zo lang geleden in het dorp Den Dolder, vlakbij de forensisch psychiatrische kliniek Aventurijn van Altrecht de gevolgen kunnen optekenen van verkeerde inschattingen en risico’s die de omgeving loopt. We weten blijkbaar niet goed genoeg welke delinquenten het grootste risico vormen voor de samenleving en zedendelinquenten krijgen daardoor klaarblijkelijk ook niet altijd een passende behandeling. Dat brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van de samenleving.

Zo krijgen we vragen hoe het nu zit in Zuidlaren. Daar hebben we al vele jaren op het terrein van Lentis een intensieve behandelafdeling voor mensen die last hebben van ernstige psychiatrische aandoeningen. Bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Zuidlaren verblijven patiënten met complexe psychiatrische stoornissen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. De FPA bestaat uit twee locaties, Cederborg en Eikenstein, met gesloten, besloten en open units.

De tijd dat patiënten op een gesloten unit verblijven varieert. Dit is afhankelijk van de strafrechtelijke titel en de psychiatrische problematiek. FPA is gericht op de veiligheid van patiënten, medewerkers en de samenleving. Binnen deze locatie geldt het beveiligingsniveau 2-hoog.

Extremen zoals onlangs in Den Dolder zijn gebeurd, niet bevorderlijk voor de gemoedsrust van inwoners. “Wat in Den Dolder is gebeurd, kan ook zo maar in Zuidlaren gebeuren.

Zo werden we erop geattendeerd dat een gesproken burgernet bericht door de politie is uitgedaan in een zoektocht naar een verwarde man op blote voeten die door Zuidlaren zou lopen. https://www.burgernet.nl/burgernet/237975 Klaarblijkelijk schrikt men er in Zuidlaren nu meer van dan anders, maar dat is natuurlijk terecht in deze tijd.

Er bereikten ons dan ook vragen over hoe dit in Zuidlaren is geregeld.

We hebben dan ook de volgende vragen:

– dat wat in Den Dolder is gebeurd, is dit ook mogelijk in Zuidlaren?
– wat houdt het beveiligingsniveau 2-hoog in?
– Hoe wordt bij FPA geborgd dat ongelukken uitgesloten zijn?
– Heeft de portefeuillehouder veiligheid en openbare orde nauwe contacten met FPA?

Tegelijkertijd heeft de voorzitter van werkgroep transitie de heer R. Spekschate dit signaal van Leefbaar Tynaarlo opgepakt en zal er op 12 december een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor de raad. Lentis zal toelichting geven over de FBA en wat ze zoal doen.