Persbericht: Aardbevingschade in Tynaarlo definitief op de kaart

De werkgroep Aardbevingen van Leefbaar Tynaarlo heeft door haar gedegen lobbywerk, de problematiek schade door aardbevingen in Tynaarlo, duidelijk op de kaart gekregen. Politieke kopstukken en onze burgervader zijn duidelijk in hun oordeel. Zie stuk in de DvhN van 22 december 2017. Daar zijn we blij mee. Deze steun kunnen we goed gebruiken. Samengevat we liggen op koers. Maar een en ander vraagt een gedegen en adequate aanpak. We zijn al in een vergevorderd stadium met het oprichten van een belangengroepering ”Drents gasberaad”. Leefbaar Tynaarlo heeft hierin het initiatief door op deze wijze de krachten te bundelen. Medio januari/februari zal middels een informatieavond een en ander worden gepresenteerd. Een belangengroepering ”Drents Gasberaad” zal dan formeel van start gaan. Hebt u kennis van zaken en wilt u samen met Leefbaar Tynaarlo de belangen van onze inwoners in Tynaarlo behartigen, geeft u zich dan op. Een mailtje naar leefbaartynaarlo@hotmail.com is voldoende. Samen staan we sterk en….. Kennis is macht!

Met vriendelijke groet,
John franke