Woekerrente

In een uitzending van Kassa op zaterdag 16 december 2017 blijkt uit een onderzoek dat er in Nederland veel gemeentes zijn die een woekerrente van 12 tot 14 procent vragen voor leningen aan mensen in financiële problemen die nergens anders terecht kunnen. Uit het onderzoek blijkt verder dat er ook gemeentes zijn die een tarief van 0 tot 5 procent hanteren.

De sociale kredieten zijn voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. De hoge tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden.

Onderstaand de gegevens van onze gemeente die gepubliceerd staan:

Tynaarlo

De Gemeentelijke Kredietbank

Wat is het maximale rentepercentage?

14,00%

Wat vindt de gemeente van het maximale rentepercentage?

Geen reactie

Wat zijn de voorwaarden om het krediet te krijgen?

Alle inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder die voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden kunnen een krediet aanvragen: – U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 130% van het minimumloon. – U bent 65 jaar of ouder. – U heeft een achterstandscodering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en/of problematische schulden. – Een lening van minder dan €500,- is niet mogelijk.

Veranderen de rentepercentages per 1-1-2018?

Nee

Hoeveel inwoners maken gebruik van de kredietbank in uw gemeente?

Cijfers 2016: aantal intakes 85. Aantal mensen onder beschermingsbewind: 39. Aantal mensen met budgetbeheer: 123

Toevoeging gemeente

Bij de GKB hebben wij verschillende tarieven voor onze verschillende leningen. Zo zijn er verschillende tarieven voor een Persoonlijke lening, een Doorlopend krediet en een Saneringskrediet

Naar aanleiidng van bovenstaande hebben we de volgende vragen gesteld aan het college:

Kloppen deze gepubliceerde cijfers?

Vindt het college het juist dat onze gemeente een tarief hanteert van maximaal 14 procent?

Wat zijn de verschillende tarieven voor de verschillende leningen?

Is het college bereid deze tarieven, indien nodig, naar beneden bij te stellen?

Hoe hoog is het leningbedrag wat de Gemeente heeft uitstaan en tegen welk gemiddeld percentage?

Nu afwachten wat het antwoord zal zijn.

Zie voor een samenvatting van de uitzending: https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/maximumrente-van-5-op-sociale-kredieten