Tynaarlo in de race voor aandelen Airport Eelde ?

Op 2 februari en 23 maart jl. heeft Leefbaar Tynaarlo middels twee brieven aandacht gevraagd bij het college voor ontwikkelingen rondom Groningen Airport Eelde. Dit was onder andere naar aanleiding van een schrijven van het college van de gemeente Groningen aan haar raad waarin werd vermeld dat er een gegadigde is voor de aandelen van de gemeente Groningen in Groningen Airport Eelde. ( Oranjewoud)
Inmiddels zijn we een aantal weken verder en blijkt de situatie rondom Groningen Airport Eelde toch complexer dan in eerste instantie gedacht. De aandelen blijken inmiddels overgedragen aan Oranjewoud, maar de fractie van Leefbaar Tynaarlo vraagt zich af of dit zorgvuldig verlopen is en of er een mogelijkheid is deze overdracht ongedaan te maken.
De fractie van Leefbaar Tynaarlo acht het belang van de gemeente Tynaarlo hierin van dermate omvang dat Leefbaar Tynaarlo graag hierover met de gehele raad in gesprek wil gaan.
Zo wil Leefbaar Tynaarlo onder andere graag meer informatie en kennis rondom de risico’s van de voorgenomen aandelentransactie tussen de gemeente Groningen en de Oranjewoud, maar ook rondom de kansen wanneer de gemeente Tynaarlo deze aandelen zou verwerven in plaats van de Oranjewoud. De fractie van Leefbaar Tynaarlo ziet dit namelijk als een reële optie.
Inmiddels heeft Leefbaar Tynaarlo met steun van meerdere raadsfracties een verzoek ingediend bij het presidium om een dergelijk overleg te agenderen.
Leefbaar Tynaarlo verzoekt daarom het college om tot die tijd lopende procedures rondom deze aandelentransactie ‘on hold’ te zetten en ook het college van de gemeente Groningen hierover te informeren.
Nu afwachten wat dit gaat opleveren