Waar is het vodje papier met afspraken tussen college en VOF Ter Borch?

Die vraag stelt een ieder die zich heeft verdiept in dit hoofdpijndossier.

Terug naar de basis zou het credo moeten zijn. Dus het huidige bestemmingsplan uitvoeren en 80 appartementen bouwen en op de markt brengen. Gezien het gegeven dat de woningmarkt in Groningen overspannen is en de roep om appartementen steeds groter wordt, is de slaagkans hiervan groot. Toch wordt hier vreemd genoeg niet voor gekozen.

Wat moet er op het vodje papier staan, dat zelfs twee wethouders hun politieke loopbaan daarmee op spel durven te zetten. Nog erger, waarom zou het belang van ondernemers en inwoners van plan Ter Borch, minder waard zijn dan de politieke loopbaan van een VVD of D66 wethouder. Waarom krijgen de inwoners van Ter Borch een dikke vinger van het college als het gaat om inspraak? Inspraak is voor dit college het modewoord om mensen de illusie te geven dat ze meetellen. Of gaat dit rapport na 16 mei, ook 10 jaar in de ijskast zoals wel vaker gaat met daar waar de politiek boter op haar hoofd heeft. Dat de veiligheid van kinderen speelbal wordt en als inzet dient om de megasuper te realiseren, is een gotspe. Zeker, leugens zijn vaak alledaagse kost binnen de politiek. De waarheid is echter een feestmaal zo ervaren we dit als inwoners. Het advies is dan ook dat als iemand ook maar enigszins twijfelt, ons dan gewoon de waarheid te vertellen!

En zie. In een onbewaakt ogenblik kreeg de fractie van Leefbaar Tynaarlo boven water dat de verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Borchsingel, ook los van de megasuper kunnen worden uitgevoerd. Dus wel of geen megasuper, een motie om de Borchsingel veiliger te maken, zou wellicht op een meerderheid kunnen rekenen. Leefbaar Tynaarlo heeft dan ook aangekondigd deze motie op 16 mei te zullen indienen met meerdere fracties. Ook de VVD en PvdA staan niet afwijzend.

Wordt vervolgd.