Aardbevingsproblematiek noord Drenthe

Zuidlaarderveen, 15-04-2017

Doel: verzoek tot oprichting van een overkoepelende werkgroep “Aardbevingsproblematiek noord Drenthe”.

Ook in noord drenthe vinden momenteel aardbevingen plaats. Deze bevingen komen zowel voort uit het “Groningenveld” als wel uit het Asserveld en kleine aangrenzende velden. Voor het Groningenveld wordt momenteel gewerkt aan nieuwe protocollen door de coördinator Alders.

De NAM is min of meer buiten spel gezet, het Centrum voor veilig wonen neemt nog wel schades aan, behandelt deze maar gaat niet verder dan een inventarisatie in afwachting van de coördinator. Voor het Groningenveld geldt sinds begin 2017 omgekeerde bewijslast, de NAM moet aantonen dat schade niet door aardbeweging komt.

Voor de niet aan het Groninger gasveld gerelateerde schade gelden deze regels niet.

Er ontstaat door deze niet gelijkluidende regelgeving onduidelijkheid.

Graag willen wij, vanuit de onafhankelijke politiek geïnitieerd, samen met de inwoners en onafhankelijke raadsleden van diverse gemeente komen tot de oprichting van een, bovengemeentelijke, werkgroep.

Deze groep zou moeten leiden tot een gremium welke in staat geacht mag worden te communiceren met de coördinator aardbevingsschade, de provincie en de tweede en eerste kamer om de problematiek te bespreken en op de agenda te houden.

De samenstelling van de groep moet naar onze mening als volgt opgebouwd worden.

Iedere deelnemende gemeente heeft een “lokale” werkgroep bestaande uit , een vertegenwoordiger van een lokaal onafhankelijke gemeentelijke partij in deze gemeente en één of meerdere inwoners cq. gedupeerden in die gemeente. Deze werkgroep inventariseert de lokale problematiek op een door hen gekozen wijze.

Vanuit deze lokale werkgroepen worden twee vertegenwoordigers aangewezen, een onafhankelijk raadslid en een inwoner, welke zitting nemen in de overkoepelende werkgroep.

De overkoepelende werkgroep verzameld deze gegevens, vat ze samen per gemeente en in algemeenheid en communiceert deze richting eerder genoemde overheden.

Graag willen wij met de onafhankelijke partijen in overleg om te kijken of het beschreven idee een kans van slagen heeft en men bereidt is hier aan bij te dragen.

DvhN heeft hier al een artikel over geschreven: http://www.dvhn.nl/drenthe/Tynaarlo-NAM-buitenspel-22159767.html