Weer een belangrijke mijlpaal voor woningbouw in Vries!

Goed nieuws voor de inwoners van Vries. We liggen op koers. Een korte update.

 

Vries- Zuid

In de raadsvergadering van 26 maart zal de raad gevraagd worden de startnotitie voor het plan Vries-Zuid vast te stellen. Achter de schermen is hard gewerkt om deze notitie op tijd op papier te krijgen, precies zoals Leefbaar Tynaarlo graag wilde. Met het vaststellen van de startnotitie zal een bedrag van € 870.000 vrijkomen om de nodige planvorming te realiseren. Daarmee komt de bouw van 75 nieuwe woningen in Vries- Zuid weer een stapje dichterbij. Als we dit tempo kunnen volhouden, dan gaat in 2020 de schop de grond in! Leefbaar Tynaarlo is hier blij en tevreden mee!

En…nog meer bouwplannen in Vries…

Ook de locatie Gereformeerde kerk zal worden bebouwd. Plannen worden daartoe voorbereid. Hier is sprake van inbreiding. Net als de locatie aan de Tynaarlosestraat ( voorheen zuivelfabriek) zal worden gebouwd. We nemen afscheid van plekken die nu dreigen te verpauperen en gaan nieuw bouwen voor mensen die daar al zo lang op wachten!

Samengevat: we gaan in Vries nakomen wat we hadden beloofd! De woningbouw lostrekken. Dus in een paar jaar tijd is Vries 100 woningen rijker. Dat betekent niet alleen dat onze eigen( jonge) inwoners een plek in ons mooie dorp krijgen, ook het verenigingsleven, de scholen en de middenstand zullen hierdoor een positieve impuls krijgen.

Dat noemen wij: invulling geven aan leefbaarheid!

 

Casper Kloos