Zwemverenigingen in zwaar weer

De VVD in de persoon van haar wethouder heeft met goedkeuring van haar coalitiepartners een aanslag gepleegd op de financiële huishoudingen van vele verenigingen. Dat betekent voor vele een gat in de begroting van minimaal 20%.

Zo ontving de zwemvereniging Ritola in haar goede jaren € 10.000 van een totale structurele jaarsubsidie van ongeveer 15.000 euro (obv verdeelsleutel 3 zwemclubs, die gebruik maken van Aqualaren) uit deze specifieke accommodatiesubsidie overdekte zwembaden. In 2016 werd deze subsidie afgebouwd met 50% en kreeg Ritola in eerste instantie de toekenning van ongeveer 5.000 euro. Echter de gehele subsidie is sinds dit jaar geheel afgebouwd en stopgezet en ontvangt Ritola niets meer.

De ruim 10.000 euro aan eens ontvangen structurele jaarlijkse subsidies slaan grofweg een gat van 20% in de (noodzakelijke) begroting/budget en dat is voor een lokale vereniging dodelijk.

Dat betekent dus een tekort van € 10.000.

Als daarmee het doek zou vallen over een al 64 jaar bestaande vereniging in Zuidlaren, zou dit een ramp zijn. En dat alles omdat er een koude bezuiniging operatie wordt gepleegd door de VVD wethouder met steun van haar coalitie partners PvdA, CDA en D66.

Omdat naast RitolaZ&PC ook andere verenigingen door deze bezuinigingsmaatregelen onnodig hard worden getroffen. Zodanig dat op de korte termijn de leefbaarheid binnen de gehele gemeente op het spel staat, stellen wij voor dat het college de zeer ongewenste effecten van deze bezuinigingsmaatregel tegengaat en voor 2017 en 2018 alsnog met terugwerkende kracht het beleid op dit punt aanpast en de voorheen ontvangen subsidiegelden alsnog toekent. In 2018 kan een nieuw college structurele maatregelen nemen om dit soort kaalslag binnen de sportverenigingen teniet te doen. De brief hierover is verstuurd. Nu afwachten wat het oplevert.