Beschouwing bij de perspectievennota

Onze gemeente Tynaarlo is een prachtige gemeente. Het voorzieningenniveau is hoog. In onze drie grote kernen hebben we een zwembad en een bibliotheek. De sportfaciliteiten zijn prachtig en onze schoolgebouwen zijn allemaal up-to-date of worden binnenkort vernieuwd. We hebben musea. We zijn nog steeds de groene long tussen Groningen en Assen met snelle verbindingen naar deze steden toe. Het is hier goed wonen.
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het ontwikkelen van de kernen van Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren. Waar de afgelopen decennia steeds meer een stads karakter zichtbaar werd in onze dorpen, lijkt nu de wal het schip te keren. Inwoners zetten zich in voor het behoud van het dorpse karakter van onze kernen en voor het behoud van ons kostbare groen. Dat kan de fractie van Leefbaar Tynaarlo alleen maar onderschrijven. Wat minder stadse fratsen en wat bescheidener in omvang en karakter.
Met het invoeren van de Jeugdwet, de Participatiewet en de wet op de WMO samen met een bezuiniging, heeft het Rijk ons voor een ondoenlijke taak gesteld. En de uitgaven binnen het Sociale Domein overstegen elke begroting. Maar met diverse maatregelenpakketten heeft het College gezorgd dat de exponentiële groei van de uitgaven werd ingedamd. Er zal nog steeds een forse inspanning moeten worden geleverd om grip te krijgen op de uitgaven, maar we zijn op de goede weg.
We zien in deze perspectievennota dat onze financiële toekomst in nevelen is gehuld. We weten dat de herijking van het gemeentefonds voor Tynaarlo een forse daling van de inkomsten gaat inhouden. Dat zal gaan betekenen dat we onze eigen inkomstenbron moeten gaan opkrikken. We verwachten dat het Rijk ons tegemoet gaat komen op de uitgaven binnen de Jeugdzorg, maar hoeveel is onbekend. Ook de invoering van de omgevingswet zal onbekende financiële consequenties hebben.
Koers bepalen in dichte mist zonder instrumenten maakt dat we heel rustig moeten blijven varen en vaak de peilstok de diepte in gooien om te kijken of het goed blijft gaan. Geen grote koerswijzigingen, maar heel behoedzaam doorvaren totdat we in het najaar meer helderheid krijgen. We verwachten dat er pijnlijke keuzes gemaakt zullen moeten worden, maar de omvang daarvan zal pas duidelijk worden bij de begrotingsbehandeling voor 2022.
De fractie van Leefbaar Tynaarlo zal dan ook op dit moment niet met allerlei moties komen om de koers bij te buigen.
Wij houden vast aan onze belangrijkste beginselen: zorgen voor de zwaksten in onze samenleving, een evenwichtige ontwikkeling van onze dorpen, duurzaamheid, kansen voor onze ondernemers en zorgen dat iedereen mee kan doen.
Bezuinigen op cultuur en op duurzaamheid vinden wij niet passen bij ons thema ‘Samen, open, duurzaam’ en zullen we proberen te voorkomen.