Bibliotheken de dupe van falende wethouder – Raad grijpt in!

De gemeenteraad van Tynaarlo wacht al twee jaar op een goed plan voor de bibliotheken van de verantwoordelijke wethouder. Dat ligt er nog steeds niet. Alle inspanningen vanuit de gemeenteraad van Tynaarlo ten spijt en ondanks de toezeggingen die door de verantwoordelijk wethouder zijn gedaan in de eerdere raadsvergaderingen is tot nu toe aan de raad nog steeds geen voldragen voorstel (visie document) voorgelegd over de bibliotheken. Ook een motie van treurnis op 10 mei 2016 heeft niet geholpen. Ten einde raad besluit de gemeenteraad nu zelf met een voorstel te komen.
Wat is er aan de hand? De bibliotheken worden al enige tijd met rigoureuze bezuinigingen bedreigd en de gevolgen daarvan kunnen zijn dat de bibliotheken in hun huidige vorm verdwijnen. Inwoners voerden bewogen actie voor het behoud van de bibliotheken in Vries, Eelde-Paterswolde en Zuidlaren.

Er bleek helaas geen raadsmeerderheid om de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheken voor twee jaar op te schorten. Wel kregen ze een uitstel voor één jaar. Dat jaar mocht de wethouder gebruiken om een gedegen bibliothekenplan aan de raad voor te leggen. Verantwoordelijk D66-wethouder Van Dijk zou volgens een meerderheid van de raad zeker in staat moeten zijn om nog voor de begroting dat jaar een gedegen plan aan de raad voor te leggen.

In 2016 kreeg de raad niets.

In 2017 kreeg de raad een rammelend “visiedocument”. Dit bleek geen voldragen voorstel te zijn, zoals was opgedragen. Sterker nog, het visiedocument bezorgde direct betrokkenen nachtmerries.

Nogmaals: de opdracht was om een gedegen plan op te stellen en dit vooral te doen in samenwerking met de bibliotheekstichting en andere betrokkenen. Dat dit plan persé binnen de ‘financiële kaders’ van de voorgenomen bezuinigingen moest vallen, zoals de D66-wethouder nu volhoudt, is echter door niemand in de gemeenteraad uitgesproken.

Geen voorstel, niet op tijd en niet in samenwerking met betrokkenen. Een helaas inmiddels bekend fenomeen bij dit college. De D66-wethouder solliciteert hiermee openlijk naar een motie van wantrouwen.

Wat er wel gebeurde:

De bibliotheek ging zelf aan de slag en presenteerde op 27 september 2017 in het Punthoes in Eelde haar visiedocument “Kijkt vooruit” met de daarbij behorende meerjarenbegroting. Een ieder was enthousiast. Zelfs de wethouder gaf publiekelijk aan daar achter te kunnen staan. Dit ontlokte Leefbaar Tynaarlo de reactie dat we als raad dit stuk dan wel tegemoet zouden zien. De wethouder moest immers een stuk leveren aan de raad, die al twee jaar wachtte. Dit stuk voldeed daaraan. De nieuwe raad kon dan na 21 maart 2018 samen met alle betrokkenen komen tot een definitief stuk dat de bibliotheken moest waarborgen.

Alle aanwezigen konden zich daar in vinden. Op 19 december 2017 was de laatste mogelijkheid dat het college de raad het gevraagde visiedocument kon voorleggen. Grote stilte vanuit de collegebanken. De raad kreeg niets.

Het werd nog erger: Het college heeft zich gedistantieerd van het document “Kijkt vooruit” en de meerjarenbegroting 2018-2020, die daar bij hoort. De enthousiaste woorden van de wethouder dat “dit plan precies is waar we allemaal op wachtten”, zijn in rook opgegaan en blijken dus niets waard te zijn.

Nu de wethouder klaarblijkelijk niet in staat is om in samenwerking met het bibliotheekwerk tot een fatsoenlijk plan te komen (wat in onze ogen al aanwezig is) grijpt de raad in. De raad is het hoogste orgaan in de gemeente is als het gaat om beleid. De raad wil deze tandeloze wethouder en het college helpen.

Raadsfracties van GroenLinks, Gemeente Belang, Christen Unie, CDA en de PvdA hebben zich net als Leefbaar Tynaarlo eerder voor de bibliotheken uitgesproken en hebben het plan van de bibliotheken gesteund. Leefbaar Tynaarlo heeft deze partijen aangeschreven met een oproep om de handen ineen te slaan.

In gezamenlijkheid willen wij komen met een motie waar in eerste instantie het visiedocument ”Kijkt vooruit” en de daarbij behorende meerjarenbegroting 2018-2020 door de raad wordt vastgesteld. Daarnaast wordt de opdracht gegeven om gedurende deze periode beleid te ontwikkelen en vast te stellen, waarmee Tynaarlo in staat is al haar wettelijke taken te vervullen, MET behoud van drie volledige bibliotheken in de gemeente.