Brandbrief: onderwerp bibliotheken Tynaarlo

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen geeft de zittende coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA nog een keer een klinkend visitekaartje af: arrogant, onverschillig en alles gaat om geld. Het grote geld wel te verstaan.

Op de valreep van hun lokale regeerperiode worden de inwoners van Tynaarlo opgezadeld met verschillende asociale besluiten door VVD, PvdA, D66 en CDA. Besluiten die net als in het verleden, de leefbaarheid in onze dorpen en wijken sterk verslechterd hebben. Als afscheidscadeautje doen de collegepartijen er een schepje bovenop!

Zo werden sportclubs, die gebruik maken van de sporthallen, opgezadeld met minimaal 30% tariefsverhoging. Dit heeft enkele clubs al in de problemen gebracht. Het korten van subsidies waar o.a. Ritola zwemmen de dupe van werd en Vako gymnastiek zijn exploitatie niet meer rond krijgt vanwege verdubbeling uurtarieven deed de deur dicht.

Daar komt nog als toetje bij: het in eigen beheer nemen van sporthallen door de gemeente. Daarmee laat de gemeente de sportclubs opdraaien voor de consequenties, want de huidige horecamogelijkheden vervallen voor de clubs.

Hadden we in 2016 bijna een volksoproer vanwege het drastisch inkorten van de financiële bijdrage van de bibliotheken… op de drempel van 2017 gaan we op herhaling!

In 2016 deed Leefbaar Tynaarlo een raadsvoorstel om dit niet te doen, maar dat werd om zeep geholpen door de PvdA, VVD, D66 en CDA,
De D66 wethouder laat namens de vier collegepartijen weten dat de bibliotheken wederom gekort gaan worden! Recht tegen alle petities, brieven, pleidooien vanuit het onderwijs in, weet dit college wat goed is voor ons: de bibliotheek kan sluiten! De keuze welke bibliotheek dicht gaat, mag de bibliotheek zelf maken. Die in Vries of in Eelde.

In de media lezen we dat de PvdA samen met de Bibliotheek hoog van de toren blaast. De bibliotheek is zo belangrijk voor onze samenleving. Juist diezelfde PvdA had in 2016 deze non-discussie kunnen voorkomen. Als de partij in 2016 had mee gestemd met de motie van Leefbaar Tynaarlo was deze bezuiniging ongedaan gemaakt. Dan hadden we onze bibliotheken kunnen behouden! Blijkbaar stelt die betrokkenheid van de PvdA niet zoveel voor. Zodra de microfoon wegdraait, stemmen ze gewoon de bibliotheek weg.

De D66 wethouder zou in december komen met een visie op de bibliotheken namens het college. De laatste agenda bekijkende zien we hier niets over. En hoe gemakkelijk hebben we het haar niet gemaakt?! Tijdens de presentatie van de visie van het bibliotheek bestuur, was het Leefbaar Tynaarlo, die de wethouder adviseerde deze visie een op een over te nemen. Dat zou ze doen, zei ze. De microfoon draaide weg…en een doodsklap wordt uitgedeeld aan die veelgeprezen bibliotheek.

De coalitie van PvdA, VVD, CDA en D66 heeft mooie woorden over onze samenleving, maar als puntje bij paaltje komt, trekken ze graag ruim 12 miljoen uit voor een rotonde, maar worden voorzieningen voor sport en cultuur de nek omgedraaid.

Op de valreep van de verkiezingen worden er nog besluiten doorgedrukt, die het nieuwe College na 22 maart 2018 vooraf al met grote problemen opzadelt.

En dit nieuwe College komt er!! Er moet een andere wind door onze dorpen gaan waaien. Een wind van sociaal beleid. Een wind die cultuur, sport en natuur goedgezind is. Een wind die onze eigen ondernemers doet gedijen. Een wind die wat minder ruimte biedt aan het grote geld en juist oog heeft voor het kleine dat een samenleving van waarde maakt.

Leefbaar Tynaarlo denkt zo. Leefbaar Tynaarlo denkt over vele zaken anders dan nu gebeurt.

Laten we samen zorgen dat we de grootste worden na 21 maart 2018.