Burgerinitiatief: jongeren willen snel bouwen in Diepsloot

Al jaren vragen inwoners om nieuwbouw op de locatie Diepsloot in Vries. Het dossier dreigde in een hele diepe la te belanden middels een initiatiefvoorstel van Leefbaar Tynaarlo met steun van D66 en door de gehele raad gesteund, lijkt de bouw van 75 woningen eindelijk mogelijk. Er wordt ingezet op betaalbare starterswoningen in het huur- en koopsegment en koopwoningen in het duurdere segment. Inwoners reageren enthousiast, mailen hun complimenten naar Leefbaar Tynaarlo en vragen hoe zij samen met de partij de schouders onder dit project kunnen zetten. En dat is ook gebeurd.

Mevr. A. Lukkien uit Vries heeft via een spontane actie via facebook en daarna via Vries.nu een oproep gedaan of er belangstelling zou zijn voor starters om te gaan bouwen in Diepsloot 3. In korte tijd kreeg ze veel reacties (25) en is contact gezocht met o.a. Leefbaar Tynaarlo om hier eens over door te praten. Dit heeft geleid tot een uitnodiging van de fractie van Leefbaar Tynaarlo om op het gemeentehuis in een open gesprek met (in eerste instantie) een negental belangstellenden hierover te spreken.

Leefbaar Tynaarlo heeft uitgelegd wat op dit moment de status is van Diepsloot 3. Nadat het voorstel door de raad is vastgesteld, is de gemeente voortvarend aan het werk gegaan. Voor ontwikkeling van het plan is het noodzakelijk dat de de behoefte wordt vastgesteld op basis van onderzoek. Bureau Companen heeft opdracht gekregen te onderzoeken welke mogelijkheden/kansen er zijn om in Diepsloot te bouwen . Eind maart worden de opbrengsten van dit onderzoek verwacht. In eerste instantie wordt gesproken over 1/3 sociale huur, 1/3 starters en 1/3 vrije sector. Dit is een richting maar geen dictaat. Gezien de regiovisie geeft Diepsloot 3 zeker mogelijkheden om te gaan bouwen. Concurrerende locaties in Vries zijn niet meer voorhanden.

De belangstellenden hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor het kopen van een kavel en zelf te willen bouwen. Ze geven verder aan dat liefst zo snel mogelijk duidelijkheid te willen. Nog eens vier jaar moeten wachten is geen optie en zal er toe leiden dat veel jongeren elders zullen gaan kijken, dus Vries gaan verlaten. Dat laatste wil Leefbaar Tynaarlo natuurlijk niet.

Leefbaar Tynaarlo heeft duidelijk gemaakt dat het doorlopen van alle procedures de nodige tijd zal kosten (ongeveer een jaar). Het is nu aan de groep belangstellenden om druk uit te gaan oefenen op de gemeente. Afgesproken is dat er een lijst met namen + handtekeningen gemaakt zal gaan worden, waarop men kan aangeven dat je de intentie hebt om te bouwen, en deze ook te overhandigen aan de burgervader zodat duidelijk wordt dat de belangstelling serieus is. Wellicht kan daarmee de noodzakelijke procedure in een stroomversnelling terecht komen. Iedereen is het er over eens, dat er snel actie moet worden ondernomen. Ook bestaat er een mogelijkheid om een extra informatieavond te houden voor diegenen die zich hebben opgegeven op het gemeentehuis en aantal sprekers uit te nodigen die het een en ander kunnen toelichten m.b.t. Diepsloot 3. Dat moet de groep dan zelf organiseren, in samenspraak met de gemeente.

Conclusie: een zinvolle bijeenkomst en een perspectief om Diepsloot 3 te realiseren, waarin ook LT een positieve rol in kan gaan vervullen.

Ben je ook zoekende naar een bouwkavel op de locatie dan kan je al vast opgeven en daarvoor het door Alma Lukkien ontworpen enquête formulier in te vullen. (even een mailtje naar almalukkien210@hotmail.com of casperkloos@outlook.com ) Hoe meer potentiële bouwers, hoe beter. Deze zullen dan aan de Burgermeester van Tynaarlo worden aangeboden. Voor de gemeente nog meer reden om snel met Diepsloot aan het werk te gaan, zodat over een jaar duidelijk zicht is op woningbouw in Diepsloot voor vele (jonge) starters.