Veranderingen of blijven we het bij het oude?

Op 21 maart wordt het oordeel gevraagd van de inwoners van Tynaarlo. Is de huidige coalitie bestaande uit VVD, PvdA, CDA en D66 geslaagd in hun missie en mag ze op herhaling of willen we een andere koers? De grootste politieke tegenvaller is wel dat de coalitie er niet in is geslaagd de afstand tussen inwoners en gemeente te verkleinen. Communicatie is niet de sterkste kant geweest van dit college en heeft vaak geleid tot commotie, boosheid en frustratie van inwoners.

Zeker, het college/de raad stelt in al haar documenten dat men sámen met bewoners plannen wil ontwikkelen. Maar klopt dit wel? Wat gebeurt er als je wat anders denkt dan het college? Dit college zorgde voor heel wat hoofdpijndossiers: de bibliotheek, Paterswolde-Noord, Zuidlaren, centrum Eelde, supermarkt ter Borch, de verkeersproblematiek op de Borchsingel en recent de woningen op de Schelfhorst. Als inwoner krijg je het gevoel dat jouw inbreng aan dovemans oren is gericht. Vastgoedjongens blijken goede relaties te hebben met het college. Inwoners en eigen ondernemers worden meer als lastig ervaren dan als serieuze belanghebbenden.

De zwabberpolitiek ten aanzien van beloven en dan zonder blikken of blozen het tegenovergestelde beweren (entreegebied en verkeersaantallen Borchsingel of bibliotheek) is kenmerkend voor de huidige coalitie. Het lijkt erop dat inwoners er zijn ter meerdere eer en glorie van het college in plaats van dat het college en de raad er zijn om de bewoners te dienen.

Zeker je zult altijd besluiten moeten nemen als college waar niet iedereen het mee eens is. Je moet dit kunnen beargumenteren. Dat is beter dan gewoon je gang gaan.

De dienst wordt momenteel uitgemaakt door met name de VVD met D66 als trouwe bondgenoot en het CDA en PvdA als trouwe knechten. De motieven van het college met de VVD als gangmaker zijn niet helder en lijken gebaseerd op machtshonger, vriendjespolitiek en het recht van de sterkste.

Centrale slogan van het college lijkt niet “omdat het moet”, maar “omdat het kan”.

Qua integriteit schuurt met name de VVD langs het randje. Wij missen hier bescheidenheid en een dienend karakter.

Mooi voorbeeld is ook nog dat het college ten aanzien van een vraag van een bewoner stelt dat de supermarkt niet op het bedrijventerrein kan, omdat dat strijdig zou zijn met de detailhandelsvisie en ten aanzien van het entreegebied niet roept dat een supermarkt niet kan omdat het strijdig is met het bestemmingsplan, maar doodleuk zegt dat het bestemmingsplan wordt aangepast. Wie dit gedraai nog snapt mag het zeggen

Leefbaar Tynaarlo gaat MET inwoners praten in plaats van OVER. Leefbaar Tynaarlo wil een andere wind laten waaien in onze gemeente door te kiezen voor groen, voor sociaal beleid, voor je woord houden en voor verbinding met de inwoners. Help ons om de grootste partij te worden en die andere wind komt er!

Leefbaar Tynaarlo, lijst 4