Casper Kloos draagt Fractievoorzitter stokje over aan Jurryt Vellinga

Een interview met scheidend fractievoorzitter Casper Kloos

Hoe kijk je terug op de jaren dat je de voorman van LT was?
Ik ben geen man van terugkijken. Als het toch moet dan kan ik alleen maar vaststellen dat de stem van Leefbaar Tynaarlo nodig is geweest en tegelijkertijd heeft dit zwaar gedrukt op mijn persoon en omgeving. Ruim 27 jaar hebben we met vallen en opstaan de sores van dat moment een podium kunnen geven. Dat de gevestigde orde dit niet leuk vond, bleek wel uit het feit dat men mij (en dus Leefbaar Tynaarlo) probeerde volledig te isoleren. Er werd een “Cordon Sanitair” uitgesproken toen we van 1 naar 4 zetels stegen in 2002 en een heuse bedreiging vormden voor de gevestigde orde. Ik kreeg vele bijnamen toebedeeld: Enfant terrible of Tuig van de richel. Maar ik heb een hoog incasseringsvermogen en een brede rug en ik geloofde in mijn zaak. Ik voelde me gedragen door mijn kiezers. Zij hebben mij jarenlang gesteund en gezorgd dat Leefbaar Tynaarlo bestaansrecht had en heeft. Men was er van overtuigd dat een kritisch geluid, noem het maar recht voor zijn raap politiek, noodzakelijk was en nog steeds is. Het heeft me naast overwinningen ook behoorlijk wat deuken opgeleverd. Alles werd door de gevestigde orde uit de kast getrokken om mij van het politieke toneel te laten verdwijnen. Dit ging soms heel ver: van valse beschuldigingen tot gerechtelijke procedures, liefst vlak voor de verkiezingen, aan toe. Toch heeft het geen enkel effect gehad. Dat we in maart 2018 de grootste partij zijn geworden en we Leefbaar Tynaarlo binnen drie dagen in het college hebben gebracht, zie ik als een hoogtepunt en daar ben ik dankbaar voor. We kunnen nu laten zien dat de criticasters het volkomen mis hebben gehad. Ik ga er vanuit dat in maart 2022, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, we weer de grootste worden en definitief de oude politiek kunnen laten verdwijnen. Dus ik ben nog niet klaar met onze missie.

Welke gebeurtenissen/ dossiers/ mensen zijn je in al die jaren het meeste bij gebleven? En waarom?
Tja, heb je even? Burgemeesters hebben altijd wel mijn aandacht getrokken. Dat een burgemeester bij afscheid van de oude gemeente Vries, weigerde ook maar iets te zeggen over mij, dan “zijn karaf met het wapen van Vries staat hier”, dus een leeg velletje, vond ik wel leuk en zegt heel veel over hoe men toen over mij dacht en wat dit zei over hen zelf. Dat we tot zelfs de rechter hebben moeten sparren met de volgende burgemeester zegt ook heel veel.
Het aanslingeren van de angstcultuur binnen het gemeentelijk apparaat werd ook in eerste instantie niet in dank aanvaard en publiekelijk ontkend. Maar de werkvloer had me volledig geïnformeerd, dus ik had wel degelijk een punt. Met alle gevolgen van dien. Ook hier verdween er een burgemeester.
De witgoedregeling heeft aan het begin van de nieuwe gemeente Tynaarlo centraal gestaan. Het toenmalige hoofd van de sociale dienst Frank Weijermans had snel door dat onze keuze en richting de juiste was en steunde ons. Daar is dan ook het fundament gelegd voor een goede en humane witgoedregeling, onderdeel van het minimabeleid. Ben trots daar aan te hebben kunnen meewerken. Uiteindelijk waren de minima hiermee direct geholpen.
Ruim 23 jaar ben ik blijven zeuren over Diepsloot 3 (Vries-zuid) en dit krijgt nu een positief einde. De woningen komen er!
Ook is er na maart 2018 rust gebracht binnen de raad en onder inwoners. Het is allemaal nog zeer broos en dit behoeft zeker de aankomende nieuwe periode 2022-2026 nog veel aandacht. We zijn dus nog niet klaar!

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
De basis lag bij de huurders. Die werden niet serieus genomen. Ik was voorzitter van het huurders collectief in Vries. Het kostte verschillende besturen de kop. Zelfs Vrom moest toen ingrijpen. Het toenmalige PvdA bestuur wilde mij niet hoog op de kieslijst plaatsen, dus toen besloot ik zelf een partij te beginnen. Cor van Putten (oud leraar) wilde wel met mij die strijd aan. Zat toentertijd met de hoogbouw in Vries. Peter van Mombergen sloot zich hierbij ook aan (zat al binnen het huurderscollectief). De plaatselijk notaris maakte voor ons de statuten op en met 190 gulden verkiezingskapitaal leverde dit 2 zetels op. Cor en ik kwamen in de raad van Vries.

Wat vind je het leukste aan de politiek?
Politiek is boeiend, zeker als je ziet dat je voorstellen en moties eerst worden afgeschoten en twee maanden later door de coalitie worden overgenomen en ingebracht. Wel met een andere verpakking er om heen, maar toch kreeg ik mijn zin. Mooi is het dan om de inbrengers te bedanken voor het voortschrijdend inzicht dat men tentoonspreidt! Ik vond het leuk om na een fors debat samen een borrel te drinken. Ik denk dat deze houding anderen vaak in twijfel heeft gebracht en hen ontmoedigde om telkens weer de strijd met mij aan te gaan. Bij ons was het credo, de kracht van reclame is herhaling! Een glimlach is nooit weg!

Wat zie je als jouw sterkste kanten?
Ik denk incasseringsvermogen en een sterk geheugen. Daarnaast wil ik met de poten in de modder blijven staan, dicht bij mijn kiezers. Ik heb een luisterend oor en een goede antenne van wat er zich afspeelt binnen de vele leefgemeenschappen in Tynaarlo. Voor de gevestigde orde was het altijd een raadsel dat we alles vaak als eerste wisten. Waarschijnlijk omdat onze deur de goede kant opdraaide en een kop koffie er altijd was. Voor het ombudswerk weten onze kiezers ons te vinden. Verder beweeg ik mij makkelijke in alle kringen. Ik overleg altijd op basis van gelijkwaardigheid.

Verdwijn je naar de achtergrond of gaan we je nog terugzien?
Verdwijnen zal pas gebeuren als ik tussen 6 plankjes wordt weggedragen. Ik wil sterven in het harnas. Stoppen zou zeker mijn dood kunnen zijn. Ik ben geen type om achter de geraniums te gaan zitten. Ik heb genoeg energie om nog eens 4 jaar als raadslid te fungeren. Dat kan alleen met steun van de kiezer natuurlijk. Als men mij niet meer wil, moet ik mijn dagen gaan vullen met vissen etc.. Ook leuk maar dat zal me niet gelukkig maken.
Wel ervaar ik dat een stap terug doen het voortbestaan van Leefbaar Tynaarlo de aankomende 25 jaar zal garanderen. Nieuwe en jonge mensen moeten het gezicht verder gaan bepalen. Geen gemakkelijk klus, maar ik zal ze daarbij wel helpen met steun van de kiezer. Ik heb veel vertrouwen in de mensen die we momenteel opleiden. Ze tonen aan dat ze het kunnen.
Ik