Persbericht Voorzitterswissel Leefbaar Tynaarlo

Voorzitterswissel bij Leefbaar Tynaarlo

De fractie van Leefbaar Tynaarlo krijgt een nieuwe voorzitter. Jurryt Vellinga zal vanaf nu de rol van fractievoorzitter gaan vervullen. Casper Kloos blijft raadslid voor LT.

Na vele jaren van bouwen aan de politieke partij Leefbaar Tynaarlo ging in 2018 een lang gekoesterde wens in vervulling: Leefbaar Tynaarlo werd de grootste partij en mocht het voortouw nemen in de vorming van een coalitie en een College. Daarmee begon een nieuwe periode voor de partij. Het jarenlange oppositievoeren werd omgebogen in het voortouw nemen om beleid vorm en inhoud te geven.

Leefbaar Tynaarlo neemt die leidende rol in de coalitie graag op zich. Het samenwerken in een coalitie en het zoeken van verbinding in de raad vragen een nieuwe invulling van de rol van de fractievoorzitter. Deze rol heeft Casper ervaren als complex en soms ongemakkelijk. Hij is meer van directheid, openheid en gaat vaak recht-voor-zijn-raap de strijd aan. Hij heeft aangegeven dat hij zich liever focust op het Sociale Domein en het ombudswerk voor mensen die zijn steun zo goed kunnen gebruiken.

Daarmee is het tijd voor een nieuwe fractievoorzitter. Afgelopen 2 maart heeft de fractie unaniem gekozen voor Jurryt Vellinga. Hij vergezelde Casper al geregeld en nam ook al waar tijdens afwezigheid van Casper. We denken dat Jurryt een heel goede keus is om deze nieuwe fase van de partij verder vorm te geven. Jurryt is een intelligente, verbindende man, die het politieke werk kent, al jaren betrokken is bij onze partij en zich ook graag richt op nieuwe dossiers als duurzaamheid, energie, biodiversiteit en klimaatverandering.

Casper blijft actief voor Leefbaar Tynaarlo en blijft in de raad. Zelf geeft hij aan dat binnen de woningbouw nog veel te winnen is. Zeker als het gaat om sociale huurwoningen. Ook de senioren kunnen de aankomende jaren het raadslid aan hun zijde vinden. Er zijn te weinig mogelijkheden als het gaat om betaalbare seniorenappartementen en flankerend beleid. De leefbaarheid in de 18 kernen dient continue op de politieke agenda te blijven. Het minimabeleid mag niet verder verschralen omdat de hogere overheid op onverantwoorde wijze gemeenten kort op het gemeentefonds. Al deze zaken vallen grotendeels onder het kopje Sociaal Domein. Ook zijn ombudswerk blijft Casper doen.

Casper heeft veel vertrouwen opgebouwd bij een groot deel van onze achterban. Zij kunnen op hem blijven vertrouwen, sterker nog: hij krijgt meer ruimte om deze rol te spelen. Casper blijft ook voorzitter van de Vereniging Leefbaar Tynaarlo en kan daarbij de schakel blijven tussen fractie en vereniging.