Titel

Hebben we de keuze om geen keuze te moeten maken?

Het antwoord is neen. 10 jaar eindeloos gekissebis moet afgelopen zijn.

Gisteravond werd in de gemeenteraad in tweede termijn gesproken over de uitkomsten van het participatietraject voor het centrumplan Zuidlaren. Vooral de oppositiepartijen maken erg veel kabaal en blijven zelfs over de ontwikkelcontouren tot in detail vragen te stellen. Toehoorders snapten er vaak niets meer van.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft aangegeven zich graag te houden bij de kern van de zaak. In essentie ligt hier het resultaat van een brede raadpleging van bevolking, ondernemers en andere belanghebbenden voor. Uiteraard moeten een aantal zaken verder worden uitgewerkt, maar dat gebeurt in de tweede fase. En ook in die tweede fase kan volop geparticipeerd worden door betrokkenen. Echter, om aan de tweede fase te kunnen beginnen, dienen we fase 1 af te sluiten. Leefbaar Tynaarlo ziet graag actie en wil verder. Wat dat betreft werd zij op haar wenken bediend. Het stellen van een oneindig aantal vragen van de PvdA en VVD over een eerste raamwerk gaat ons natuurlijk niet vooruit helpen. Leefbaar Tynaarlo pleit dan ook voor vaststelling van de input uit de participatieronde en heeft het college gevraagd om een vervolgplan voor te leggen aan de raad.

Zuidlaren verdient het dat er wordt doorgepakt. We winnen de harten van de bevolking niet door eindeloos theoretische vragen te bedenken zoals de PvdA en VVD doen. Het is eindeloos zand tussen de raderen strooien. Leefbaar Tynaarlo is van mening dat de bevolking van Zuidlaren nu vraagt om besluiten te nemen en te handelen. We hebben gekozen voor een participatietraject. Iedereen mocht zijn mening geven en meepraten. Dan dienen we de uitkomsten ook serieus te nemen. Dat de oppositiepartijen PvdA, VVD en Gemeentebelangen twijfelen aan de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het participatietraject, is een directe schoffering van de ruim 2000 direct betrokkenen uit Zuidlaren. Zij vragen om nog meer onderzoek. Accepteren zij onderzoek alleen maar als er uit komt wat je wilt??? Dat is bijzondere democratie!

Het centrum van Zuidlaren gaat niet alleen over supermarkten. We dienen ook recht te doen aan alle andere belangen. Het waren toch echt de PvdA en de VVD die de afgelopen 10 jaar niet bij machte waren met een concreet Centrumplan Zuidlaren te komen. Dat het nieuwe college dit nu in anderhalf jaar tijd, in gezamenlijkheid met alle betrokkenen wél voor elkaar heeft gekregen zegt genoeg.

Opmerkelijk is de draai van de VVD in dit verhaal: eind 2017 smeedde hun eigen VVD wethouder een wurgcontract met drie supermarkten op het voorterrein van het PBH terrein door hen een intentieverklaring te laten tekenen. Nu, slechts 2 jaar later, predikt de VVD  dat er helemaal geen supermarkt moet komen op het terrein. Daarmee hopen zij een wit voetje te halen bij de ondernemers die het onderling ook niet helemaal met elkaar eens zijn. Alles voor het grote geld en niets voor de bevolking.

Bij de raadsvergadering van 3 december een klap er op, en in het voorjaar de eerste uitgewerkte plannen. We houden dus de vaart er goed in.