Coalitie corrigeert oud beleid

Uit de jaarrekening 2017 is gebleken dat op de post afvalstofheffing inwoners te veel hebben betaald. Er zit 1 1/2 miljoen in de voorziening, er moet wel een 1/2 miljoen achterblijven. Er wordt dus ongeveer 1 miljoen terug gegeven. Het college komt bij de begroting met een voorstel hoe dit geld terug kan naar de inwoners. In het verleden is al enkele malen een laatste kwartaalnota niet in rekening gebracht Het college zal nu met een voorstel komen hoe structureel via de afvalstoffenheffing het geld weer bij de inwoners terecht komt.( begroting 2019) Dan kan over een langere periode gaan. Zo wordt wat het vorige college had moeten doen, alsnog door het nieuwe college en coalitie recht getrokken. Zie het maar als blijk van waardering richting onze inwoners.