Een supermarkt op het PBH terrein

Weet u het nog? AH in Zuidlaren heeft al geruime tijd een tijdelijke vergunning om een noodwinkel te bouwen op het PBH terrein. Leefbaar Tynaarlo heeft zich sterk gemaakt voor het geven van toestemming aan AH om die winkel ook daadwerkelijk te realiseren. Belofte maakt schuld en de ondernemer wacht al lang. Het winkelend publiek in Zuidlaren wacht al jaren op een grotere en ruimere super.

Met enig verbazing hebben we mogen vernemen dat de gemeente Tynaarlo de tijdelijke vergunning aan Albert Heijn uiteindelijk NIET afgeeft. Daar zijn we als Leefbaar Tynaarlo niet gelukkig mee. Onze inzet was om aan het einde van 2018 een ruime noodwinkel op het PBH terrein te hebben en ondertussen plannen te maken voor een structurele oplossing.

Maar ook hier blijkt maar weer: de werkelijkheid achterhaalt ons en de huidige situatie blijkt drastisch te zijn veranderd.
Zo heeft de gemeente alle gronden verworven en is er een blanco dossier. Men wil de handen vrij hebben en niet gehinderd worden door een noodwinkel. Zo komen er geen obstakels op het opnieuw te ontwikkelen terrein. Men wil nu alles op alles zetten om alle belanghebbenden om tafel te krijgen. Denk daarbij aan de ondernemers, MKB, omwonenden, klankbordgroep en eventuele andere bedrijven. Samen willen ze werken aan een gedragen visie.

We gaan er vanuit dat dit alles in goed overleg met de ondernemer is doorgesproken, ook gezien de mogelijkheden op korte termijn die meer vastigheid bieden. Leefbaar Tynaarlo ziet het positieve in deze ontwikkeling: alle betrokken partijen praten mee over een gezamenlijke visie. Dat is iets wat we graag zien. Neen, eind van dit jaar nog geen Appie Heijn op de PBH, maar dat deze er komt, moge ook duidelijk zijn. Binnenkort zullen we wel worden meegenomen in de visie van het college en direct betrokkenen die er wordt ontwikkeld.
We zijn benieuwd