De Stiep, de achtergronden belicht

De PvdA had de fractie Leefbaar Tynaarlo en het zittende college in een kwaad daglicht geplaatst.

De PvdA fractie geeft publiekelijk aan de indruk te hebben dat de gemeente onbetrouwbaar is geweest. Op de vraag waar dat uit moet blijken werd aangegeven het weigeren van een structurele subsidie aan de Stiep. Het college meet met verschillende maten. Plaats de Wereld in Vries zou wel structureel subsidiegelden ontvangen. De verantwoordelijk wethouder weerlegde de aantijging en gaf helder weer hoe een en ander echt was verlopen.

Ook was er enige ophef ontstaan omdat Leefbaar Tynaarlo zich niet zou inspannen voor maatschappelijke organisaties als de Stiep volgens de PvdA. Dit hebben we kunnen lezen in DVHN van 30 augustus 2019 en ook afgelopen week heeft de PvdA weer een krant zover gekregen ongenuanceerd een artikel te schrijven. Om te voorkomen dat er allerlei wilde verhalen ontstaan heeft, nadat de PvdA de beantwoorde brief van het college had geagendeerd, de fractie van Leefbaar Tynaarlo enige verduidelijking gegeven.

Wat is de Stiep? Voor 2017 was het een onderdeel van Lentis. Dit dagbestedingsproject voor 50 deelnemers is in Zuidlaren gevestigd. De Stiep is een zorgboerderij midden in een woonwijk. De wijkbewoners zijn erg betrokken en zij zetten zich als vrijwilliger op verschillende manieren in. Boodschappen doen, dieren verzorgen etc. In de weekenden verzorgen zij het voeren van de dieren.

12% van de deelnemers komen via de WMO (Gemeente Groningen, Tynaarlo en Assen). Voor Tynaarlo zal het waarschijnlijk gaan om 1 of 2 personen. In de media hebben we kunnen lezen wat men vindt van het besluit dat de gemeente geen subsidie meer verstrekt. Zij is een “onbetrouwbare partner” zo wordt geroepen. In 2017 heeft men echter wel € 50.000 aan subsidiegelden ontvangen. Dit om reden dat er een doorstart is geweest van de Stiep. Nu wordt het college weggezet als onbetrouwbare overheid. Dit heeft van onze kant verschillende vragen opgeleverd aan de directie en de Raad van Toezicht van Werkpro.

De eerste reactie van Werkpro liegt er niet om. Men geeft aan dat men zich onze boosheid over de term “onbetrouwbaar” kan voorstellen. Men laat deze uitspraken in zijn geheel aan de PvdA. Men stelt nadrukkelijk dat de directie de mening van de PvdA niet deelt.

Werkpro is wel van mening dat de gemeente ook voor 2018 financieel zou moeten bijdragen om het verlies van € 100.000 te dekken. Voor 2019 zal het verlies niet kleiner zijn. De verwachting is dat minimaal een verlies zal zijn te boeken van € 95.000. Uit signalen blijkt dat Werkpro dit niet kan/wil dichtfietsen.

Het feit blijft dat het een zelfstandige onderneming is en het kan niet zo zijn dat de gemeente Tynaarlo middels tonnen aan subsidiegelden hun tekorten in de begroting dicht moet fietsten. Dan zijn er vast nog wel meer bedrijven die financiële ondersteuning willen ontvangen.

Door Leefbaar Tynaarlo is Werkpro gevraagd om de financiële stukken van 2017, 2018 en de tussenstand van 2019 aan ons te geven. Deze hebben we tot heden nog niet mogen ontvangen.

De aanvraag om subsidie voor het jaar 2019 is terecht door het college afgewezen. Naast dat er geen financiële speelruimte in de gemeentebegroting is, is en blijft het ook de verantwoordelijkheid van Stichting Werkpro zelf om voldoende inkomsten uit de markt te halen en te zorgen voor een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Samengevat, het lijkt er op dat Werkpro de aanjaagsubsidie van Tynaarlo onderdeel heeft willen maken van de eigen bedrijfsvoering.

Je vraagt je af of de gemeente de begroting rond moet maken. Als dit het geval is dan voeren wij nu het verkeerde debat. Als een zelfstandige onderneming alleen en uitsluitend kan ondernemen met overheidssubsidie dan is er iets anders gaande. Dan spreken we niet meer van een zelfstandige onderneming. Vooralsnog is de Stiep dit wel en daarmee verwacht Leefbaar Tynaarlo zelfstandig en ondernemend gedrag. Dit doet niets af aan het feit dat we vinden dat De Stiep goed werk doet.