Eindelijk Glasvezel en snel internet in buitengebied Tynaarlo

De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft met genoegen kennis genomen van het burgerinitiatief om glasvezel te realiseren in de witte en grijze gebieden van onze gemeente. Wonen en werken in onze landelijke gebieden krijgen echt toekomst door dit initiatief, waarbij snel internet voor de komende decennia wordt gerealiseerd. Exact zoals is verwoord in ons coalitieakkoord.

Sinds november 2014 zijn inmiddels 230 vrijwilligers in touw geweest om een dekkend glasvezelnetwerk te realiseren hier in de kop van Drenthe. Een geweldige prestatie, waar wij als fractie met bewondering naar kijken. Ze hebben een mooi en aantrekkelijk aanbod voor onze inwoners kunnen realiseren. Onze fractie wil haar dank dan ook uitspreken aan al deze vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingespannen.

Dit initiatief kan op brede steun rekenen van onze inwoners. Daarom vindt de fractie van Leefbaar Tynaarlo dan ook dat wij – net als de gemeenten Aa en Hunze en Assen en de provincie- de gevraagde middelen ter beschikking moeten stellen. Ons betoog Is niet voor niets geweest.

Resultaat, de gemeenteraad van Tynaarlo is onder applaus van de aanwezige inwoners uit de buitengebieden unaniem akkoord gegaan met het glasvezelplan van het Drents Glasvezel Collectief (DCG) Mooi resultaat van een burgerinitiatief