Herziening natuurgrond De Groeve

College van B&W van de In afschrift aan de gemeenteraad

Gemeente Tynaarlo

Kornoeljeplein 1

9481 AW Vries

Betreft; Herziening wijziging bestemmingplan natuurgrond De Groeve,

Vries, 25 februari 2022,

Geacht college,

Tijdens de raadsvergadering van 22 november 2021 is de functiewijziging van de bestemming van de percelen bij De Groeve (kavel 928) onderwerp geweest van discussie. U heeft daarbij betoogd dat wijziging van de bestemming natuur/ grasland naar de bestemming agrarisch noodzakelijk was om tot grondruil te komen in Noordma. Het was het laatste puzzelstukje om tot natuurontwikkeling te komen in Noordma. Zonder deze ruil zou de natuurontwikkeling niet mogelijk zijn.

Ondanks de bezwaren van omwonenden, die spraken van een novum, waarbij natuurgebied werd omgezet in intensief te bewerken akkerbouwgrond, hield u vol dat de wijziging van bestemming essentieel was om de natuurontwikkeling verderop te realiseren. Uiteindelijk stemde de raad in met het verzoek de bestemming te wijzigen in agrarisch, waarmee een dertig jaren lange natuurgrasland ontwikkeling op zijn kop is gezet.

Omwonenden stapten hierna naar de Raad van State om het besluit ongedaan te maken. Uit het verweerschrift van de gemeente blijkt nu dat de grondruil niet heeft plaatsgevonden en dat de natuurontwikkeling in Noordma wel gewoon plaatsvindt en u de bestemming voor intensieve landbouw toch in stand gaat houden.

Dat levert bij Leefbaar Tynaarlo de volgende vragen op:

  1. De wijziging van de bestemming was dus niet essentieel, blijkt nu, voor de natuurontwikkeling elders. Gaat de wethouder de bestemmingswijziging nu alsnog ongedaan maken en zorgen dat het perceel grasland blijft?

  1. Gaat de wethouder met een als zodanig gewijzigd voorstel naar de raad komen om dit vast te stellen?

Wij hopen op een spoedig en positief antwoord op deze vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo,

John Franke